Alojas administrācija

Alojas novada pašvaldības darbinieki un uzņēmēji piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona dienās

Turpinot sadarbību ar Moldovu, Alojas novada pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji no 5. – 10.oktobrim piedalījās Moldovas Ziemeļu reģiona dienās, kas norisinājās Belci pilsētā. To laikā notika uzņēmēju biznesa forums, Latvijas-Moldovas kultūras diena, semināri, vizītes pašvaldībās, uzņēmumos un citas aktivitātes. Darba programma tika veidota sadarbībā ar Vides un Reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un partnerinstitūcijām Moldovā.

 

Latvijas delegācijas sastāvā bija vairāk nekā 70 pārstāvju no VARAM, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), deviņām Latvijas pašvaldībām, to iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Alojas novadu pārstāvēja domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos Māris Možvillo, izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš, Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāja Olita Landsmane, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale, un uzņēmēji Baiba Siktāre, Didzis Dubra, Inga Mauriņa – Kaļva un Sofija Kasima.

 

Jāatgādina, ka 2013.gadā Alojas novada dome kā pirmā no Latvijas pašvaldībām noslēdza sadarbības līgumu ar Moldovas pašvaldību, kas paredz uzturēt kontaktus uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, jaunatnes politikas, vides, enerģētikas un projektu jomās. Šobrīd starp Latvijas un Moldovas pašvaldībām parakstīti jau 12 sadarbības līgumi.

 

Delegācijas dalībnieki piedalījās biznesa forumā “Moldovas Ziemeļu attīstības reģiona ekonomiskā potenciāla veicināšana – sadarbības iespējas ar Eiropas Savienības valstīm”. Pēc oficiālās atklāšanas, kurā piedalījās gan Moldovas, gan Latvijas puses pārstāvji, tika prezentētas investīciju iespējas Moldovas Ziemeļu reģiona ekonomikas attīstībai un eksportam. Tāpat tika apskatītas iespējas investēt enerģētikas projektos Moldovā, kā arī raksturota investīciju vide Latvijā, tika apzināti iespējamie sadarbības modeļi. Foruma dalībniekiem sniedza informāciju par realizētajiem projektiem Moldovas Ziemeļu reģionā, kā arī tika aplūkots veiksmīgs sadarbības piemērs uzņēmējdarbības jomā starp Latviju un Moldovu. Biznesa foruma laikā notika interaktīvās sesijas, kas aicināja dalībniekus sadalīties interešu grupās – tūrisms, vide, apsaimniekošana u.c. Pēc tam bija iespēja apmeklēt uzņēmumu „Barza Albă”, kur stāstīja par uzņēmuma darbību un ražotajiem produktiem.  Vakara izskaņā notika pieņemšana, kuras laikā tika prezentēta plaša kultūras programma, piedaloties abu sadraudzības valstu māksliniekiem.

 

Moldovas Ziemeļu reģiona dienu laikā dalībnieki piedalījās diskusijā “Partnerattiecību un sadarbības dibināšana starp Latvijas un Moldovas uzņēmējiem”. Latvijas uzņēmēji tikās ar potenciālajiem sadarbības partneriem – uzņēmējiem no Moldovas. Viņi iepazīstināja klātesošos ar savu uzņēmumu darbību un kopīgi pārrunāja iespējamos sadarbības modeļus tādās jomās kā izejvielu iepirkšana, tūrisma pakalpojumi, kooperācija, biznesa konsultācijas u.c. Diskusijas vadītāji no “PRO Business Nord” sniedza ieskatu uzņēmējdarbības vidē Moldovā – nodokļu sistēmā, atbalsta iespējās uzņēmējiem un darbaspēka jomā.

 

Pasākuma laikā Belci pilsētā notika Latvijas-Moldovas kultūras jeb sadraudzības diena. Tās dalībnieki ar dažādu priekšnesumu un degustāciju palīdzību prezentēja savas valsts kultūru, novadam raksturīgo un tajos ražotos produktus. Par pasākuma kulmināciju var uzskatīt Latvijas un Moldovas pavāru paraugdemonstrējumus un abu valstu tradicionālo ēdienu degustāciju.

 

Nedēļas laikā Alojas novada pārstāvji apmeklēja arī sadarbības pašvaldību Koržeuci ciemā. Vizītes laikā mūsu delegācija tika iepazīstināta gan ar pašvaldības iestādēm, gan vietējiem uzņēmējiem. Tika prezentēta mājražotāju vīndaru darbība, vidēja izmēra ražotnes un lielu ražošanas objektu darbība.

 

Sagatavoja Zane Landsmane

Mārtiņa Kļaviņa un Nicolai Gancicovschii foto

Vizītes prezentācija

ERAF-logo