Alojas administrācija

Biedrība „Īģes lauku partnerība” veikusi apjomīgu pētījumu

Biedrība „Īģes lauku partnerība” veikusi pētījumu par teritorijas attīstības stratēģiju. Tajā izvērtēta lauku partnerības stratēģijas ieviešanas gaita un pienesums Alojas novada un katra pagasta attīstībai kopumā, izmantojot LEADER pieejas principus un identificējot sasniegumus un trūkumus turpmākās perspektīvas identificēšanai.

Ar pētījumu iespējams iepazīties šeit

 

Kontaktinformācija:

Liesma Rudzinska

Biedrības “Īģes lauku partnerība” projekta administratīvā vadītāja

tālr. 29418021, e-pasts: ige.aloja@inbox.lv