Aloja

Pasākums Alojā – “Esi gudrāks par profesoru”

DSCF1885

Mūsdienās nozīmīgākas ir kļuvušas personības spējas ātri orientēties mainīgajā pasaulē, izmantojot mācību procesā iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī radošas pašattīstības iespējas. Prasme analizēt, vērtēt, eksperimentēt kļūst par noteicošām visās darbības sfērās, arī mācību procesā. Skolēns no mācību procesa objekta kļūst par tā subjektu, par pētnieku, kurš pats atklāj sev svarīgas zināšanas.

Pēdējos gados arvien vairāk nostiprinās nepieciešamība attīstīt skolēnu pētniecisko prasmi, sākot jau no sākumskolas. Pētnieciskās prasmes aktualizācija mācību procesā ir daudzu izglītības iestāžu primārais mērķis, arī Alojas novada skolās.

  1. oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolā notika 2. klašu skolēnu pasākums “Esi gudrāks par profesoru”, kurā piedalījās Alojas Ausekļa vidusskolas un Ozolmuižas pamatskolas skolēni. Skolēniem bija iespēja patstāvīgi veikt eksperimentus gan dabaszinībās, gan ķīmijā, gan fizikā, ko palīdzēja sagatavot Alojas Ausekļa vidusskolas skolotājas Guna Grigorjeva, Inese Viļumsone, Sarmīte Mangulsone. Pasākuma laikā tika slēgtas elektriskās ķēdes ar zvanu un spuldzīti, notika virsmas spraiguma pētīšana ziepju burbuļos, rakstīts ar neredzamo tinti, atpazītas koku lapas, tika noskaidrots, kāpēc tukšu burciņu ar sausu salveti iegremdējot ūdenī, salvete tomēr paliek sausa, notika cietes pierādīšana, ķīmiķu biezpiena pagatavošana. Galvenie profesori no 12. klases rādīja eksperimentus ar  skrejošo nātriju un degošo lakatiņu. Profesora izpildījumos tika radīts mākslīgais zibens ar elektrisko mašīnu, tāpat skolēni varēja vērot pievilkšanos un atgrūšanos ar sultāniem. Tiem, kas vēlējās, uz savas rokas varēja vērot, kā uguni iegūst ar gāzes palīdzību.  Pārtraukumos starp eksperimentiem varēja iepazīties ar enciklopēdijām, pētīt  dažādas vielas, lietas  mikroskopos. Tāpat skolēni varēja vērot slaveno ķīmiķi Kevinu Delaniju interneta pārraidē, kurš rādīja fantastiskus eksperimentus.  Lieli palīgi 2. klašu skolēniem, veicot eksperimentus, bija 10. klases skolēni (viņi šajā dienā tika iesvētīti vidusskolnieku kārtā), kas pavadīja mazos uz eksperimentiem un neliedza savu padomu. Pasākuma noslēgumā visi par dalību saņēma vimpelīti ar uzrakstiņu “Esmu gudrāks par profesoru”. Liels paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma vadīšanā un dalībā.

Alojas novada sākumskolas MA vadītāja Inatra Vaļicka

DSCF1886 DSCF1889 DSCF1895 DSCF1898 DSCF1903 DSCF1907 DSCF1916 DSCF1915DSCF1915