Aloja

Papildināts: Alojā notika diskusijas par sociālās un mājokļu politikas sinerģiju

27. un 28.oktobrī Alojas novadā notika projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T3-2 tīkla “Pašvaldību mājokļu politika – sociālās politikas un infrastruktūras politikas sinerģija“ sanāksme.

 

Tās laikā norisinājās dažādas prezentācijas par pašvaldību mārketinga metodēm mājokļu politikā, mājokļu un sociālās politikas sinerģiju, kā arī intensīvs darbs grupās un labās prakses piemēru Alojas novadā apskate klātienē.

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža Andra Jaunsleiņa pateicība Alojas novada domei par teicamu darbu sanāksmes organizēšanā

Sanāksmi ar uzrunu atklāja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks, T3 tīkla koordinators Aino Salmiņš un Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Pirmās dienas laikā ar prezentācijām uzstājās LPS vecākais padomnieks un minētā projekta vadošais eksperts Māris Pūķis, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne un Alojas novada Sociālā dienesta vadītāja Inga Brente – Mieze. Dienas otrajā daļā notika darbs grupās par jautājumiem saistībā ar dzīvojamā fonda attīstības iespējām, mērķiem dzīvokļu politikā, iedzīvotāju grupām, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, un dzīvokļiem kā cilvēkresursu piesaistes līdzekļiem. Pēc tam SIA “Alojas novada Saimniekserviss” valdes priekšsēdētājas Inetas Matvejevas vadībā kā pozitīvais piemērs tika aplūkots attiecībā uz šiem jautājumiem paveiktais Braslavas pagastā. Pasākuma otrajā dienā kopsavilkumu par grupu darbos paveikto un prezentāciju par projekta izstrādi sniedza A.Salmiņš, savukārt par sociālās politikas un mājokļu politikas sinerģijas aktualitātēm pastāstīja projekta eksperte, LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Tam sekoja diskusijas un labās prakses piemēru aplūkošana Staicelē.  

 

 

Jāpiebilst, ka projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties salīdzinot” sistēmas modeli Latvijā.

Atbalsta Norvēģijas finanšu instruments – www.norwaygrants.org

 

Sagatavoja Zane Landsmane

Ingas Neimanes un Indras Jaunzemes foto