Aloja

Dainai Avotiņai iznākusi jauna grāmata “Mani spēka pīlāri”

300x0_manispekapilari_978-9934-0-4897-5Staiceles “Mačkalnos” dzīvojošā dzejniece un prozaiķe Daina Avotiņa (1926) pieder tiem latviešu autoriem, kuri bijuši klātesoši visos 20.gadsimta otrās puses Latvijas literārajos procesos. Viņas sadarbība ar izcilākajiem latviešu dzejniekiem gan radošajā, gan administratīvajā darbā, strādājot Latvijas PSR Rakstnieku Savienībā, radusi atspoguļojumu rakstnieces jaunākajā prozas darbā – biogrāfiskā stāstījumā “Mani spēka pīlāri”. Grāmata veltīta atmiņām un stāstiem par gadiem, kuros D.Avotiņas dzīvē liela loma bija ciešai draudzībai ar Imantu Ziedoni un Ojāru Vācieti.

 

Tekstu veido plūstošs stāstījums, skiču veida piezīmējumi un Dainai rakstītās abu dzejnieku vēstules, kurās atklājas gan visu triju rakstnieku dažbrīd negaidītie radošās dzīves pavērsieni, gan mazāk zināmas biogrāfiskas detaļas un fakti. Abus dzejniekus rakstniece ar mīlestību dēvē par saviem spēka pīlāriem, par balstiem, kas uz saviem pleciem turējuši pēckara gadu Latvijas kultūru. Taču vienlaikus, kā redzams no stāstījuma, tīri personiskā līmenī balsts abiem dzejniekiem bijusi arī pati D.Avotiņa, kura bieži sniegusi tiem palīdzīgu roku sadzīviskās situācijās.

 

Grāmatā netrūkst smalkjūtīgi pasniegtas personiskas informācijas, kas noteikti izrādīsies noderīga turpmākajiem I.Ziedoņa un O.Vācieša daiļrades pētniekiem; ir arī kuriozi un smaidu raisoši atgadījumi, kas padara abus lielos dzejniekus lasītājam tuvākus un saprotamākus. D.Avotiņa raksta piesātinātā un koptā valodā, padarot vēstījumu ne tikai par saistošu faktu virknējumu, bet arī literāru meistardarbu. Grāmatu ilustrē gan fotoattēli, gan vēstuļu, kartīšu un citu dokumentālo materiālu oriģināli. Pieejama arī e-grāmata.

 

Kristīne Ilziņa