Aloja

Alojas novada iedzīvotāji tiek aicināti izmantot publisko interneta pieejas punktu sniegtās iespējas

Kopš 2015.gada 30.jūnija novada teritorijā izveidoti septiņi jauni un uzlabots viens jau esošs bezvadu interneta punkts. Šobrīd pieeja bezvadu interneta tīklam nodrošināta visās novada teritoriālajās vienībās. Alojas dienas centrā, Alojas pilsētas bibliotēkā un kopienas centrā “Puikules muiža” uzstādītas daudzfunkcionālās iekārtas, kas iedzīvotājiem sniedz iespēju printēt, kopēt un skenēt sev nepieciešamos materiālus, arī A3 formātā. Dienas centrā un Puikules muižā uzstādīti arī pieci datorkomplekti katrā, kas iestāžu darba laikā brīvi pieejami apmeklētājiem.

 

Projekts “Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība” (ident.Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/027) īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 3.2.2.2. aktivitātes “Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 21 921,72 EUR, no kurām 18 633,46 EUR, kas sastāda 85% no attiecināmām izmaksām, līdzfinansē ERAF, 657,66 EUR jeb 3% ir Valsts budžeta dotācija, savukārt 2 630,60 EUR jeb 12% ir pašvaldības finansējums.

 

Sagatavoja 

Elīna Rulle, Alojas novada domes projektu koordinatore

eraf+es