Alojas administrācija

Staiceles mazpulcēni Vidzemes forumā Alūksnes novada Ilzenē

IMG_6381Staiceles vidusskolas mazpulka dalībnieki 2015. gada 17.oktobrī pirmo reizi devās uz Vidzemes mazpulku forumu, un brauciens, manuprāt, bija mums kā ļoti brīnišķīgs piedzīvojums, jo nekad nebijām tādā bijuši. Bet vispirms sameklēju lasītājiem informāciju no interneta – īss vietas apraksts, kur bijām.

Alūksnes novada Ilzenes pagasts atrodas Vidusgaujas ieplakas malā, tā rietumu daļā ir Tālavas zemienes (Trapenes līdzenumā), bet austrumu daļā – Malienas pauguraine, apvidū paceļas kalni: Ontu, Ilzenes, Liepiņu, Zāgadu – augstākā virsotne apkārtnē. Pagasta teritorija bagāta ar upēm: Mustjegi pieteka Melnupe, Baltiņupe, Bebrupīte, Melnupes pietekas Kumeļupīte un Sarkanupe, Briežupe, Pilupe. Lielākās ūdenskrātuves – Lielsloku ezers un Siluleju dīķis. Ilzenes pagasts atrodas 27 km no Alūksnes, tajā apmēram 400 iedzīvotāji.

Staiceles vidusskolas mazpulku forumā piedalījāmies mēs, divi skolēni no 9. klases – Lilita Ozoliņa un Endrijs Maurītis. Arī Beāte Rutka (no 4. kl.). Beātes projekts bija par burkānu audzēšanu, Endrija – par tomātu audzēšanu, bet Lilita rakstīja par sarkanajiem sīpoliem un arbūziem. Bez projektu prezentācijas piedalījāmies arī tirdziņā ar pašaudzēto produkciju: sīpoliem, arbūziem, ķirbīšiem un dažādiem konservējumiem.

4.klase forumam bija sagatavojusi Ķirbīša stāstu, par kuru varēja nobalsot un dāvanā saņemt mūsu 9. kl. skolnieces Justīnes Vītolas vasarā audzētos dekoratīvos ķirbīšus. Vēl apmeklētājiem bija jāatmin mūsu ķirbīša vārds! Tā kā esam no Staiceles, to nodēvējām, protams, par staicelieti.

Mums, mazpulku vadītājiem šajā dienā bija interesanta ekskursija, lai apskatītu Alūksni un paciemotos pie pieredzes bagātā Alūksnes novada Ziemeru mazpulka vadītāja Jāņa Bērtiņa, kas mūs iepriecināja ar savām idejām, domām un enerģiju. Vēl brauciena laikā ieguvām noderīgu pieredzi prezentāciju gatavošanā un darbu prezentēšanā. Kopumā visi Staiceles mazpulcēni bijām apmierināti ar paveikto un noskaņoti pozitīvi turpmākai darbībai. Bet 2016. gadā mazpulcēniem plānota ķiploku audzēšana, kad ikviens Latvijā tiek aicināts vēl šoruden iestādīt savā dārziņā ķiplokus, lai nākamgad varam lepoties ar paveikto!

Endrijs Maurītis,

Staiceles vidusskolas mazpulku prezidents

IMG_6375IMG_6350IMG_6370IMG_6344IMG_6317IMG_6315IMG_6347IMG_6319IMG_6426