Aloja

NVO projektu konkursa 2.kārtā atbalstītas visas iesniegtās idejas

25.septembrī noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana Alojas novada domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Kopumā šajā kārtā tika saņemti 11 pieteikumi no novada biedrībām. Četri pieteikumi tika iesniegti pasākumā “Drošas un sakārtotas vides veidošana Alojas novadā” un septiņi pasākumā „Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu īstenošana Alojas novadā”.

 

29.oktobrī domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt visas iesniegtās idejas. Projektiem pieprasītais finansējums pārsniedza sākotnēji paredzētos 4000,00 euro, tādēļ tika lemts arī par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu no 2016.gada budžeta 780,00 euro apmērā.

 

Līdz 2016.gada 31.maijam tiks realizēti sekojoši biedrību projekti:

  • Biebrības “Ungurpils ezera saimnieks” projekts “Dabas filmas “Klaidoņstāsts” prezentācijas pasākumi Alojas novadā”;
  • Staiceles radošo sieviešu kluba “Stazele” projekts “Mūžizglītības cikls “Veselības formula””;
  • Biedrības “KLUBA 6” projekts “Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpu kāpņu margu atjaunošana Kluba ielā 6, Alojā”;
  • Dzīvokļu biedrības “Teikas” projekts “Ozolmuižas dīķa sakopšana”;
  • Tenisa kluba “Aloja” projekts “Treniņu pilnveidošana Alojas Ausekļa vidusskolā”;
  • Biedrības “Dzīvnieku atbalsts” projekts “Droša pagaidu mājvieta dzīvniekam”;
  • Biedrības “Pivālind” projekts “Solis sniegā”;
  • Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības projekts “Viens par visiem, visi par vienu”;
  • Staiceles foto biedrības “Laiks” projekts “Staiceles laiks 2016”;
  • Alojas evaņģēliski luteriskās draudzes projekti “Droša, sakārtota vide” un “Dzīvības un mīlestības brīnums”.

 

Sagatavoja Elīna Rulle

Alojas novada domes projektu koordinatore