Aloja

“Heihēra” draugu lokā nosvinējusi 10.jubileju

Ar skanīgu koncertu sestdien Vilzēnu tautas namā 10 gadu jubileju atzīmēja vokālais ansamblis “Heihēra”. Sanākušos priecēja gan pašas jubilāres, gan viņu viesi, kuri bija ieradušies kuplā skaitā.

 

Svinības dziedātājas sāka ar to pašu dziesmu, ar kuru uzstājās pirmoreiz, 2005.gada novembrī to izpildot Vilzēnu tautas nama skatītāju zāles atklāšanas pasākumā pēc ēkas renovācijas – latviešu tautas dziesmu ar Daces Robules mūziku “Dzied māsiņa, pievilkdama”.

 

Par pavadītajiem 10 gadiem kavēties atmiņās palīdzēja vakara vadītāja Anda Bondare, un “Heihēras” dziedātājas Dace Šķepaste un Aira Lapkovska. Viņas pateicās kādreizējai kultūras komitejas vadītājai Veltai Sigajevai par to, ka viņa savulaik uzklausīja abu vēlmi veidot ansambli un palīdzēja šo ieceri īstenot, meklējot finansējumu un vadītāju. Tāpat paldies par atbalstu ansambļa darbībā tika teikts pašvaldībai – Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam, Izglītības, kultūras un sporta (IKS) komitejas vadītājai Ingai Mauriņai – Kaļvai un IKS nodaļas vadītājai Dacei Lācei. Par nelielu piemiņu šie cilvēki saņēma īstus heihēru stādus.

 

Jubilāres sirsnīgi sveica ansambļa vadītāju Dainu Mūrnieci, kura kolektīvu vada piecus gadus. – Viņa atrada mūsos jaunu skanējumu. Kad Daina uzsāka darbu ar mums, viņa bija apņēmības pilna strādāt un ierosināja Vilzēnos ieveidot arī bērnu vokālo ansambli. Šo ideju atbalstīja gan paši bērni, gan viņu vecāki, tāpēc tapa “Pienenīte”. Ja šajā mājā ir divi ansambļi un abiem viena vadītāja, jādzied kopā, – sprieda gaviļnieces un ar mazajiem dziedātājiem izpildīja priecīgo Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu “Lidojums ar gaisa balonu”. Pēc tam viņas sveica arī viena otru, pateicoties par atbalstu un skubināšanu vienmēr sanākt kopā mēģinājumos. Paldies tika teikts gan tām dalībniecēm, kuras “Heihērā” dzied kopš pirmās dienas, gan tām, kuras sastāvu veido šodien, kā arī kādreizējiem dalībniekiem. D.Mūrniece atzina, ka ar šo kolektīvu viņai ir patiess prieks strādāt un teica mīļu paldies par kopā būšanu.

 

Dziedot, jubilārēm izveidojies draugu pulks. Gatavojot repertuāru skatēm, ansamblim radusies veiksmīga sadarbība ar Anitu Viziņu-Nīlsenu un īstenota ideja veidot dziesmu pavadījumu ar koklēm, tāpēc arī svētku reizē dziedātājas uzstājās kopā ar Limbažu kultūras nama Tautas mūzikas ansambli „Kokle”. Ciemos bija ieradušies arī citi ilggadēji draugi no kaimiņu novada – Pociema kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Relako”, Limbažu novada senioru vīru vokālais ansamblis “Sirmie Ozoli” un Limbažu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Reiz bija”. Protams, sveicēju vidū arī vietējie – Staiceles kultūras nama vokālais ansamblis “Vēlreiz”, kura vadītāja Līga Siliņa ir kādreizējā “Heihēras” dalībniece, Puikules tautas nama vokālais ansamblis “Sonus”, Vilzēnu tautas nama amatierteātris “Man patīk”, deju grupa “Anemones” un seniores no deju kopas “Liepas”.

 

Laba vēlējumus teica arī pašvaldības pārstāvji. – Ir daudz dzirdēts, ka dziesma ir tas, kas mūs vieno, tas, kas cilvēkus dara labākus. Mīļie klātesošie, varu jūs apsveikt, jo zinātnieki secinājuši, ka, ja cilvēks vismaz vienu reizi nedēļā pāris stundas intensīvi dzied, tas savu mūžu pagarina par aptuveni 10 minūtēm. Galvenais, ka tiek radīts prieks un laimes hormoni. Tad nu novēlu mums visiem dziedāt ne tikai 2 stundas nedēļā! Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu novadā ir tik skanīgs kolektīvs, tāpēc parēķinot secinām, ka “Heihēras” 100 gadu jubileju mums nebūs problēmu sagaidīt. Paldies jums liels par paveikto!, – ar humoru klātesošos un gaviļnieces pašvaldības vārdā uzrunāja IKS nodaļas vadītāja D.Lāce. Mīļi sveica arī Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Ozols, dziedātājām dāvinot jaunas nošu mapītes.

 

Noslēgumā D.Šķepaste “Heihēras” vārdā pateicās visiem sanākušajiem par labiem vārdiem un kopā būšanu, piebilstot, ka dziedāšana nudien padara laimīgāku, un prieks redzēt, ka tovakar zālē atradies tik daudz laimīgu cilvēku.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto