Alojas administrācija

Mārtiņdienas bazārs Staicelē

Plaši apmeklēts un atraktīvi noorganizēts, Staicelē atkal notika Mārtiņdienas bazārs. Kuru rīkoja Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdē ievēlētās dāmas ar daudziem palīgiem gan no pašvaldības iestādēm, gan Staiceles vidusskolas un citām nevalstiskajām organizācijām. Tā bija arī daļa no Alojas novada domes atbalstītā projekta “Viens par visiem, visi par vienu” aktivitātēm.Šāda tradīcija Staicelē atjaunota tādēļ, ka bija populāra jau pirmās brīvvalsts laikā. Toreiz Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Dāmu komiteja rudenī apbraukāja pagastu, ievāca no iedzīvotājiem dažādas mantas, dārzeņus un augļus un bazārā tās pārdeva. Par savāktajiem līdzekļiem biedrība iegādājās ugunsgrēku dzēšanai nepieciešamo aprīkojumu.

 

Arī šoreiz preču piedāvājums bija bagātīgs un pircēju netrūka. Dažs padalījās ar savā dārzā izaudzēto, vairākas saimnieces bija sacepušas pīrāgus, kūciņas un plātsmaizes. Varēja iegādāties mājās sietu sieru. Rokdarbnieces piedāvāja cimdus, zeķes, cits par simbolisku cenu pārdeva lietas, kuras mājās kļuvušas nevajadzīgas.Iesaistījās arī Staiceles vidusskolas mazpulcēni. Rokdarbnieces varēja iegādāt dziju, bet SIA “Jumavas grāmatnīca” grāmatu galds piedāvāja bērnu grāmatiņas. Sarkanā Krusta Staiceles grupas vadītāja, Laila Līsmane, aicināja iesaistīties labdarībā un  atbalstīt, Ziemassvētku laika labdarības akciju “Atver sirdi”.Ikviens var piedalīties un dāvāt siltus adījumus un citas noderīgas lietas. Kā arī piedalīties zīdaiņu zābaciņu adīšanā Alojas novada bērniņiem, bet ja pats neada, tad varēja ziedot dziju.

 

Ikviens bija aicināts piedalīties Mārtiņgaiļa vārda minēšanā. Pareizās atbildes autors savā īpašumā ieguva rotaļlietu gailīti. Ar Staiceles amatierteātra “Fabrika” izrādi Pasaka par rāceni, bija iespēja vērot jautro ražas novākšanas talku lauku sētā.

Pasākuma otrajā daļā ciemos ieradās Limbažu kultūras nama Tautas mūzikas ansamblis “Kokle”. Ansamblis muzicēja, bet kultūras nama mazie dejotāji aicināja bazāra apmeklētājus kopīgi mācīties latvisko danču soļus.

 

Ievērojot paaudžu paaudzēs iesākto tradīciju, šis Mārtiņdienas bazārs noslēdzies, ar cerībām, ka nākotnē arvien vairāk staicelieši, it sevišķi stiprā dzimuma pārstāvji, iesaistīsies dažādās aktivitātēs un visus vienos Staiceles BUB devīze “Viens par visiem, visi par vienu!”

 

Staiceles BUB vārdā

Inese Timermane