Aloja

Par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Ierosinātājs – akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”.

Paredzētā darbība ir Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums.

Darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī.

Ar ziņojumu var iepazīties no 13.novembra līdz 20.decembrim visās skartajās pašvaldībās un internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/

Šajā laikā iespējams sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce Alojas novadā notiks 27.novembrī 11:00 Alojas kultūras nama Mazajā zālē, Jūras ielā 13, Alojā.

 

karteTrešais Igaunijas – Latvijas elektropārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts, kas nodrošinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu un elektroenerģijas tirgus darbību ilgtermiņā. Tas savienos Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā ar Rīgas TEC-2 Latvijā. Trases kopējais garums ir aptuveni 220 km (~10% Igaunijā, ~90% Latvijā). Tiek izskatītas divas alternatīvas ar dažādiem apakšvariantiem, atbilstoši pievienotajai kartei.

 

Kontakttālrunis – 29277744