Alojas administrācija

Atskats uz novada valsts svētku pasākumiem fotogrāfijās

Aizvadīta patriotu nedēļa. Tā bijusi bagāta skaistiem pasākumiem visās novada pārvaldēs.

Ieskats katrā no tiem zemāk pievienotajās galerijās. 

 

11.novembris Alojā

Lāčplēša dienu Alojā kā ierasts atzīmēja pie piemiņas akmens, kur cilvēki pulcējās, nākot lāpu gājienā. Tajā piedalījās gan vietējie, gan jaunsargi un Zemessardzes pārstāvji. Pasākumu atklāja Alojas jaunsargu vienības instruktors Jānis Voicišs. Sanākušos uzrunāja Alojas novada domes izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš, patriotisku dzeju skaitīja Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni. Klātesošie kopīgi dziedāja valsts himnu un citas latviešu spēka dziesmas, nolika ziedus un svecītes pie piemiņas akmens, un devās arī uz Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietām Alojas kapsētā. Pēc tam Alojas kultūras namā notika grupas “Kokteilis” patriotisko dziesmu koncerts “Deviņvīru spēks”.

 

Latvijas Republikas proklamēšanas jubilejas svinīgais novada pasākums Alojā

Uz valsts dzimšanas dienas svinīgo sarīkojumu visus novada iedzīvotājus 17.novembrī pulcēja skaists Kaspara Zemīša, Līvas Plociņas, Madaras Gailes, Inetas Abakukas un Madaras Norbūtes koncerts “Ģitāra un stāsti”. Svētku reizē iedzīvotājus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, nolasot valsts prezidenta Raimonda Vējoņa sūtīto apsveikumu novada iedzīvotājiem. Viņš izteica arī īpašu pateicību, sadarbībā ar AS “Swedbank” pasniedzot Atbalstītāju balvu Ozolmuižas pamatskolas amatmācības skolotājam Jurijam Līcim par godprātīgu darbu un ieguldījumu skolēnu amatniecības prasmju pilnveidošanā. Tika sveikti arī konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” uzvarētāji un dalībnieki. Nominācijā “Individuālās dzīvojamās mājas” 1.vietu ieguva Jautrīte Pelēkā (Skolas iela 4, Staicele), savukārt nominācijā “Daudzdzīvokļu nami” uzvarēja māja Kluba ielā 6 (pārvaldniece Liāna Lilenblate – Sipko). Pēc koncerta Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce lūdza atnākušos uzkavēties vēl brīdi, lai kopīgi nobaudītu svētku torti.

 

Valsts svētku svinīgais sarīkojums Puikulē

Svētku priekšvakarā Brīvzemnieku pagasta ļaudis pulcējās Puikules tautas namā, kur ar brīnišķīgu koncertprogrammu “Latvijai” priecēja aktrise Sigita Jevgļevska un ģitārists Mārtiņš Bērtulis. Tradicionāli pasākumā tika sveikti pagasta ļaudis, kuriem pateicās par ilggadīgu un godprātīgu darbu, mērķtiecību, radošumu un sabiedrisko aktivitāti ne vien pagasta daudzpusīgā attīstīšanā, bet arī tā vārda popularizēšanā novadā un ārpus tā. Pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš pateicības rakstus pasniedza Laurai Margevičai, Vivitai Vītiņai, Ievai Džindžai, Kristapam Majoram, Ivaram Mauriņam, saimniecībai “Kalnzemnieki”, SIA “MKM grupa” un mājas “Āboltiņi” iedzīvotājiem, atzīstot, ka lielākais lepnums un bagātība ir savi cilvēki.

 

18.novembra svētki Staicelē

Latvijas jubileju svinēja arī Staicelē. Iedzīvotājus uzrunāja V.Bārda un Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Einārs Bērziņš. Sarīkojumā, balstoties uz konkursa rezultātiem, tradicionāli tika sveikti Staiceles pilsētas un pagasta labākie iedzīvotāji, kuri izvēlēti naudas balvas saņemšanai par nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, par sabiedrisko aktivitāti un izcilu devumu teritorijas attīstībā. Šoreiz apbalvojumus saņēma Endrijs Maurītis, Ruslans Andrejevs, Jānis Valaņins, Linda Abendrote, Irina Pupiņa, Iraida Zlaugotne, Guntis Burbulītis, Ina Fedotova, Gaļina Višņakova un Jānis Jaunzems. Par muzikālu atmosfēru parūpējās Staiceles kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Vēlreiz” un grupa “Kokteilis” ar koncertu “Deviņvīru spēks”, bet pēc tam ikviens bija aicināts iedegt svecīti Latvijas kontūrā pie kultūras nama.

 

Latvijas dzimšanas dienas sarīkojums Vilzēnos

Valsts Proklamēšanas gadadienas svētkus atzīmēja arī Braslavas pagasta iedzīvotāji. Vilzēnu tautas namā vietējie pašdarbnieki priecēja ar sirsnīgu svētku koncertu “Viju, viju Latviju”. Sanākušos sveica V.Bārda. Vakara gaitā pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Ozols pateicās Montai un Jānim Melderiem, Ievai Kreišmanei un Dzintaram Vīksnam par sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu līdzcilvēku labā un pagasta popularizēšanu.

 

Pasākumus iemūžināja

Zane Landsmane

 

Saistīti raksti:

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni sola: – Gods kalpot Latvijai!

Lāčplēša diena Staicelē

Alojieši iededz spēka zīmi Latvijai