Aloja

Par Alojas novada pašvaldības dzīvokļu rindas pārreģistrāciju

Pamatojoties uz 2010.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 2.8 punktu un Alojas novada domes 25.novembra sēdes lēmumu Nr.733, informējam, ka personām, kas reģistrētas palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas saņemšanai, vienu reizi gadā – līdz 1.martam atkārtoti jāiesniedz dokumenti, kas apliecinātu personas tiesības atrasties uzskaitē. Ja līdz minētajam termiņam dokumenti nav iesniegti, Dome šīs personas izslēdz no palīdzības reģistra.

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar savas pārvaldes vadītāju. 

 

Sagatavoja Zane Landsmane