Aloja

Pašvaldība pārrunā sadarbības iespējas ar Vidzemes Augstskolu

IMG_2121

Tikšanās dalībnieki – Kaspars Osis (no labās), Valdis Bārda, Inese Vīksna, Mārtiņš Kļaviņš, Ilze Kapmale, Dace Lāce un Inga Mauriņa – Kaļva

Šonedēļ Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un pašvaldības darbinieki tikās ar Vidzemes Augstskolas (ViA) Zināšanu un tehnoloģiju centra (ZTC) direktoru Kasparu Osi un Padomnieku konventa locekli, Finanšu eksperti Inesi Vīksnu, lai pārrunātu un izvērtētu sadarbības iespējas jaunu uzņēmumu radīšanas un mūžizglītības jomā.

 

Vispirms V.Bārda iepazīstināja ar novadā aktuāliem darbības virzieniem, sadarbību ar uzņēmējiem, dažādām organizācijām, citiem novadiem un valstīm, savukārt K.Osis pastāstīja par ViA ZTC darbības specifiku un uzsāktajām iniciatīvām, sadarbības veicināšanu ar uzņēmumiem un pašvaldībām, vietējo un starpvalstu projektu izstrādi un realizāciju, kā arī attālināto darba vietu pakalpojuma izstrādi. Pēc tam tika spriests par dažādām sadarbības formām uzņēmējdarbības un mūžizglītības jomās.

 

Tikšanās beigās visi secināja, ka nepieciešama arī tālāka diskusija par ViA un Alojas novada sadarbības paplašināšanu un realizēšanu. Turpmāk starp pusēm regulāri notiks informācijas apmaiņa, pagaidām galvenokārt par kopīgas mūžizglītības kursu platformas izveides gaitu. Tāpat tuvākajā laikā ViA pārstāvji plāno organizēt vizīti Alojas Ausekļa vidusskolā un tikties ar potenciālajiem studentiem.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto