Aloja

Staiceles vidusskolas labdarības koncerts

labdarības koncerts 008Staiceles vidusskolas audzēkņi 10. decembrī kultūras namā aicināja visus, visus, īpaši gados vecākos mūspuses iedzīvotājus, uz koncertu Ziemassvētku brīnumu gaidot. Šis nebija labdarības pasākums, kurā vāc līdzekļus kādam noteiktam mērķim, bet no sirds dāvāts koncerts Ziemassvētku gaidīšanas laikā – tas, kurš iepriecina citus, dara labu arī sev.

Staiceles vidusskolas direktores Sandras Brokānes iedvesmoti, svētkiem sasparojās viss mūsu kolektīvs. Sirsnīgi un mīļi izskanēja novēlējumi, apsveikumi un dziesmas: Piparkūkas danco – 1. klase un audzinātāja Dace Priekule, Brīnumsvecītes – 2. klase (audzin. Baiba Eglīte), Silta sirds – 12. klase un audzinātāja Vizma Lūse. Svinīgi kā liels apvienotais koris uzstājās 8., 9. klašu kolektīvi un audzinātājas Valentīna Andrejeva, Vizma Tiltiņa ar dziesmu Reiz Ziemassvētkos. Bet 5. un 6. klašu (audzin. Linda Abendrote, Vija Brente) dziedātās melodijas Ziemassvētki baltajās mājās un Mazajām sirsniņām aicināja atcerēties par labestību Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

Skatītājus iepriecināja audzinātāja Inga Neimane un 3. klase ar tautisko deju Jūgsim cūciņ’ silītē. Īpašus aplausus izpelnījās arī audzinātājas Ingas Konrādes 7. klase ar pašu veidotu danci mūsdienīgos ritmos. Taču desmitie (audzin. Alda Grāvere) parādīja teatralizētu V. Plūdoņa dzejoli Rūķīši un Mežavecis.

Pasākuma atraktīvākie, aktīvākie un koncertprogrammu vienojošie dalībnieki bija rūķi jeb 4. klase, viņi gan dejoja Rūķu deju un dziedāja Zvaniņš skan kopā ar mūsu skolas direktori, gan saspēlēja ar 11. klasi (audzin. Antra Rudzīte), papildinot viņu sagatavoto folkloras priekšnesumu. Rūķi gatavoja dāvaniņas, lūkojās improvizētos logos, lai uzzinātu, ko pirms Ziemassvētkiem dara skolēni, un jautri vadīja svētku programmu.

Rūpējoties par patīkamu noskaņu, audzēkņi jau iepriekš bija izgatavojuši apsveikuma kartiņas, lai uzdāvinātu tās katram koncerta apmeklētājam. Protams, ikviens tika arī pacienāts ar Staiceles vidusskolas mazpulcēnu ceptajām piparkūkām.

Paldies staiceliešiem un mūsu ciemiņiem, kas šajā dienā atnācāt uz mūsu koncertu! Paldies visiem, kuri palīdzējāt labdarības pasākuma tapšanā! Jā, mēs neesam tik stipri, lai Latvijā novērstu trūkumu un nelaimes, bet, kopīgi izdarot labu darbu, vienmēr varam līdzcilvēkus iepriecināt.

Maija Andersone,

4.kl. audzinātāja un Staiceles vsk. direktora vietniece audzināšanas jomā