Aloja

Staiceliešu tikšanās ar Grega dienasgrāmatas autoru Džefu Kinniju

2015-12-09 14.47.04Staiceles vidusskolā, līdzīgi kā daudzās Latvijas skolās, viena no izglītības prioritātēm 2015. /2016. mācību gadā ir lasītprasmes veicināšana. Grāmatu lasīšana, kā zināms, ne vienmēr audzēkņiem viegli padodas, taču ir izņēmumi! Ja darba nosaukums – Grega dienasgrāmata, tad to būs lasījuši daudzi skolēni interesantā satura dēļ.

Staiceles pilsētas bibliotēka pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) aicinājuma organizēja plakātu konkursu par amerikāņu rakstnieka Džefa Kinnija grāmatu sērijas Grega dienasgrāmata darbiem. Tajā piedalījās arī mūsu skolas 4. klase un individuāli – Niks Andersons no 2. klases. Kā balvu par dalību konkursā saņemot tikšanos ar Grega dienasgrāmatas autoru Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – Rīgā.

Savus iespaidus pēc tikšanās stāsta Staiceles vidusskolas 4. klases skolēni Elīza Kuzina un Regnārs Nerips: 9. decembrī mēs, 4. klases skolēni, ar audzinātāju devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai satiktos ar „Grega dienasgrāmatas” autoru Džefu Kinniju no Amerikas, kurš uz dažam dienām bija ieradies Rīgā pie lasītājiem. Tas bija mūsu sapnis, jo visas10 viņa grāmatas par Gregu ir interesantas un tāpēc mums ļoti patīk! Kad sapulcējās visi (gandrīz 800 Grega fani), sākās diskusija par grāmatas notikumiem, to vadīja mūziķis Valters Frīdenbergs. Vispirms dalībniekiem izsniedza savdabīgus karodziņus ar Grega karikatūrām, lai ar tiem mēs izteiktu atbalstu rakstniekam. Kad visi nepacietīgi sākām saukt – Džef! Džef! – autors ienāca pa LNB galvenajām durvīm un nostājās uz skatuves. Vispirms viņš pastāstīja, kā tas ir – rakstīt grāmatas. Tad sākās jautājumi un atbildes. Noslēgumā bija iespēja kopīgi nofotografēties un saņemt autogrāfu. Mūs iepriecināja tas, ka Džefs Kinnijs apsolīja Grega dienasgrāmatai turpinājumu. Ja visa grāmatas būtu tik interesantas, mēs patiešām lasītu vairāk!

Esam pateicīgi Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītājai Anitai Strokšai par sadarbību ar Staiceles vidusskolu un brīnišķīgo iespēju lasītprasmes veicināšanā!

Maija Andersone,

Staiceles vsk. 4. kl. audzinātāja