Aloja

Projekts noslēdzies, bet labdarība turpināsies arī Alojas novadā

sif-kras-eezNodibinājums “Limbažu fonds” noslēdzis vērienīgu trīs gadu projektu “Limbažu fonda darbības pilnveidošana”, kura aktivitātes norisinājās Limbažu, Alojas, Krimuldas un Salacgrīvas novados. “Veidojot sadarbību ar jauniem partneriem un rīkojot virkni labdarības pasākumu, fonda darbība ir veicinājusi cilvēku izpratni par savu līdzdalību un atbildību gan savas dzīvesvides sakārtošanā un uzlabošanā, gan pilsoniskas sabiedrības veidošanā,” projekta ieguvumu raksturo “Limbažu fonda” (LF) valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane. Projekta īstenošanu līdzfinansēja Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments (EEZ) Sabiedrības integrācijas fonda apsaimniekotajā nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā. Tā kopējās izmaksas trīs gadu laikā – 49 670,98 EUR, no kuriem 90% bija EEZ finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta finansējums.

 

10.decembrī “Limbažu fonda” dibinātāji, atbalstītāji, brīvprātīgie un citi iesaistītie pulcējās Igates pilī uz projekta noslēguma pasākumu, kurā visus laipni uzņēma LF viena no dibinātājām un Igates pils saimniece Guna Preimane ar savu lielisko kolektīvu.  Atskatoties uz padarīto mērķtiecīgas labdarības veicināšanā. S.Lielmane uzsvēra: “Trīs gadu darbu esam paveikuši, pateicoties jūsu atvērtajām sirdīm un čaklajām rokām. Lai arī projekts noslēdzas, mūsu darāmais nebeidzas, bet gan kļūst aizvien vairāk.” Palīdzība ģimenēm ar bērniem uzsākt skolas gaitas, vientuļo senioru apdāvināšana un teātra izrāžu organizēšana svētku reizēs, veļas mazgātavas un frizētavas izveide, centru paaudžu sadarbībai un krīzes brīdim izveide, projektu konkursu rīkošana, atbalstot aktīvo novadnieku sportiskās, mākslinieciskās un citu jomu idejas – tā ir tikai maza daļiņa no kopīgā darba visos četros novados trīs gadu griežos. Dažādas labdarības aktivitātes notikušas Alojas novadā, tostarp jaunās ģimenes saņēmušas piena maisījumus un autiņbiksītes mazuļiem, seniori – kārumu paciņas, kā arī iespēju apmeklēt teātra izrādes un koncertus svētku reizēs. Pansionāta “Urga” iemītnieki iepriecināti ar asprātīgu Lādezera pamatskolas veidotu iestudējumu, bet jauniešu grupa Liānas Lilenblates – Sipko vadībā LF izsludinātajā jauniešu projektu konkursā Alojā, Kluba ielas 6, daudzdzīvokļu māju pagalmā atjaunoja rotaļu un sporta laukumu. Ar visu paveikto projekta laikā var iepazīties LF mājas lapā sadaļā Paveiktais.

 

S.Lielmane pateicās katram pasākuma dalībniekam, kas fonda un projekta mērķu sasniegšanai sniedzis savu artavu – laiku, enerģiju, čaklo roku darinājumus vai finanšu līdzekļus. Savukārt ziedotāji un atbalstītāji ar gandarījumu atzina, ka tā viņiem bijusi gan brīnišķīga pieredze, gan iespēja būt daļiņai no labdarības ieceru īstenošanas. “Mākslas skolas bērni ar patiesu aizrautību iesaistījās “Limbažu fonda” labdarības izstāžu veidošanā, jo apziņa, ka viņu darbs tiks publiski novērtēts un palīdzēs iegūt līdzekļus konkrētiem mērķiem, viņus motivēja,” atzina bijusī Limbažu mākslas skolas direktore Sandra Lagzdiņa. Atzinīgus vārdus par sadarbību ar fondu teica Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne un Krimuldas novada sociālā dienesta vadītāja Ginta Dilevka. “Arī Limbažu novada uzņēmēji vienmēr ir bijuši un būs atsaucīgi labdarībai, ziedojot naudas līdzekļus vai savu produkciju,” norādīja Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāve Aija Ošāne. Savukārt Alojas novada Brīvzemnieku pagasta sociālā darbiniece Dace Tauriņa un viņas kolēģe Vivita Vītiņa ne vien pašas saņēma pateicības vārdus, bet tos veltīja arī citiem. Par veiksmīgu sadarbību vairākos projektos Brīvzemnieku pagasta pārvaldes Pateicības rakstus saņēma gan “Limbažu fonda” dibinātājas S.Lielmane un Taiga Plitniece, gan brīvprātīgās darbinieces , labdarības ideju kopējas Sanita Āboltiņa- Āboliņa, Inga Romančuka un Emma Meško.

 

Labdarība nereti iet roku rokā ar mūziku, tāpēc svinīgajā pasākumā dalībniekus priecēja Limbažu mūzikas skolas pedagoģe un akordeona spēles meistare Natālija Meļņikoviča, kā arī mūziķis un ģitāras virtuozs Aleksandrs Jasjukevičs ar vokālisti Baibu Romanovsku.  Pēc brīnišķīgajiem priekšnesumiem vakara vadītājs Juris Žūriņš, fonda dibinātājs Karoli Treijs un muzikants Vilhelms Ločmelis neļāva viesiem norimt, bet gan mudināja uz sadziedāšanos akordeona mūzikas pavadījumā, kurai publikai sirsnīgi atsaucās.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Līva Tauriņa,
nodibinājuma “Limbažu fonds”

projekta “Limbažu fonda darbības pilnveidošana”
sabiedrisko attiecību speciāliste