Aloja

Uz vairākiem pašvaldības ceļiem uzstādītas svara ierobežojuma zīmes

Pašvaldība informē, ka sakarā ar nepastāvīgajiem laika apstākļiem uz vairākiem autoceļiem uzstādītas 2,5 tonnu svara ierobežojuma zīmes automašīnām.

 

Alojas pilsēta un pagasts:

Desas – Vecjurķini

 

Braslavas pagasts:

Braslava – Ķirumi

Braslava – Vecpurvēni

Stūri – Zaļauska

 

No 15.decembra uz nenoteiktu laiku ierobežojumi noteikti arī uz pašvaldības ceļiem Rēciems – Megras un Vecpuršēni – Putniņi.

 

Svara ierobežojums tiks atcelts līdz ar sala iestāšanos vai ceļu nožūšanu.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar pārvalžu vadītājiem.

 

Sagatavoja Zane Landsmane