Aloja

Ieviests risinājums Latvijas eID kartes pārrobežu izmantošanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sekmīgi pabeigusi Latvijas eID kartes pieslēgšanu Eiropas elektronisko identitāšu sadarbspējas platformai STORK, tādējādi sperot pirmo soli, kas Latvijas iedzīvotājiem ļaus personas apliecības jeb eID kartes izmantot, lai piekļūtu e-pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā (ES).

 

Pirmais Latvijas eID solis pāri robežām

Šobrīd ir radīta iespēja citu ES valstu iestādēm nodrošināt savu pakalpojumu pieejamību Latvijas eID karšu lietotājiem. Turklāt jau tagad iedzīvotājiem, uzņēmējiem un iestāžu darbiniekiem ar Latvijas eID karti ir pieejami vairāki pakalpojumi. Piemēram, ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs var izmantot bezmaksas rīku elektronisko aptauju un  anketu veidošanai EUSurvey. Apmēram 8000 valsts, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjiem ir iespēja sagatavot elektroniskos pieteikumus Eiropas inovāciju un zinātnes projektiem Horizon 2020, kā arī piekļūt visiem Eiropas sanāksmju un darba grupu dokumentiem sistēmā CIRCABC.

 

Risinājums ir veiksmīgas starpinstitūciju sadarbības rezultāts starp VRAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kā arī Eiropas Komisijas atbildīgajām iestādēm. Tas tika izstrādāts 2015. gada otrajā pusgadā, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu.

 

Pārrobežu risinājumi atvieglos ikdienu valsts iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Šis ir pirmais praktiskais solis, lai nodrošinātu Latvijas gatavību izmantot pārrobežu elektroniskās identifikācijas regulu.  Tā paredz, ka ar 2018. gadu ES dalībvalstis savstarpēji atzīs tās elektroniskās identitātes, kuras būs izziņotas kā oficiālās. Valstī var darboties dažādi veidi kā apliecināt personas identitāti, piemēram, internetbankas, paroles utt. Savukārt citām valstīm būs jāpieņem tikai tās elektroniskās identitātes, kuras būs izziņotas oficiāli un kuras garantē valsts.

 

Regulējums personas identifikācijai elektroniskā vidē

Līdz ar praktiskajiem risinājumiem, ir pieņemti arī nepieciešamie tiesību akti, kas veidos pamatu Latvijas elektronisko identitāšu pārrobežu atzīšanai. 2015. gada 24. novembrī ir izsludināts Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, kas nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības fiziskas personas identifikācijai elektroniskā vidē.

 

Par eID karti

Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte ir personu apliecinošs dokuments, kas noder savas identitātes apliecināšanai klātienē un elektroniskā vidē, kā arī dokumentu elektroniskai parakstīšanai. eID kartei var pieteikties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, lūdzot arī aktivizēt e-parakstu (to var izdarīt bez maksas, arī kartei, kas izsniegta iepriekš).

 

Vairāk par valsts un pašvaldību iestāžu e-pakalpojumiem un to lietošanu var uzzināt portāla www.latvija.lv sadaļā “ē!”.

 

E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu “Valsts ir internetā” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, un mudinātu sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti.

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 “Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu.

 

Papildu informācijai:

Elīna Kalniņa

Kampaņas “Valsts ir internetā” koordinatore

22018527, e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv

e-id