Aloja

Pašvaldībā darbu sākusi jauna komercdarbības speciāliste

IMG_2578 - CopyNo 14.decembra komercdarbības speciālista amatā Alojas novada domē strādā novadniece Zane Lapšāne – Celma.

 

Viņa studējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur iegūts bakalaura grāds organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā. Līdzšinējā darba pieredze iegūta privātos uzņēmumos klientu apkalpošanas sfērā un darbojoties Alojas novada izglītības un aprūpes iestādēs, kur gūtas praktiskas zināšanas lietvedībā, attīstītas organizatoriskās un komunikatīvās prasmes, savukārt valodu zināšanas pilnveidotas, strādājot ārzemēs.

 

Lai gan jaunajā amatā pavadīts salīdzinoši īss laiks, Zanei darbs šķiet ļoti interesants un daudzveidīgs. – Šobrīd iepazīstos ar liela apjoma informāciju par uzņēmējdarbību novadā. Zinu, ka mani gaida gan darbs ar dokumentiem, gan cieša sastrādāšanās ar cilvēkiem. Svarīga būs arī sevis pilnveidošana, piedaloties dažādos semināros un diskusijās, tāpat tos organizējot šeit. Priecājos, ka šis darbs atbilst tam, ko vēlējos darīt, iegūstot izglītību komercdarbības un socioloģijas jomā, – skaidro jaunā speciāliste.

 

Tuvāko mēnešu laikā viņas galvenajos pienākumos ietilps darbs ar Uzņēmēju konsultatīvo padomi, pieredzes apmaiņas un sadarbības veidošana. Būs jākoordinē Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai jaunā kārta. Tāpat jāturpina darbs pie jau iesāktām iniciatīvām, tostarp jāīsteno idejas Alojas novada mājas lapas uzņēmējdarbības sadaļas pilnveidošanai.

 

Ar Zani Lapšāni – Celmu iespējams sazināties pa tālr. 25749131  un rakstot uz e-pastu zane.lapsane.celma@aloja.lv

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto