Alojas administrācija

Darbā pieņemta novada sporta skolas direktora vietniece

Šonedēļ Alojas novada sporta skolas direktora vietnieces izglītības jomā amatā pieņemta novadniece Inga Konrāde.

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā iegūta izglītības un sporta darba speciālista visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja kvalifikācija. Regulāri tiek iegūta papildu izglītība, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, seminārus, konferences u.c., bet profesionālā pieredze tiek papildināta, iesaistoties dažādos sadarbības projektos sporta pedagoģijas jomā.

 

I.Konrādei ir vairāku gadu pieredze organizatoriskajā darbā, strādājot kādreizējā Staiceles pilsētas domē par sporta pasākumu organizatori, taču jau gandrīz 17 gadus profesionālā darbība galvenokārt saistīta ar pedagoģisko darbu sporta skolotājas amatā Staiceles vidusskolā. Tāpat jau otro gadu I.Konrāde veic Alojas novada skolu metodiskās apvienības Sporta vadītājas pienākumus. Tas attīstījis vadības, komunikatīvās un sadarbības prasmes, jo ikdienā bieži nākas sastrādāties ar citiem novada sporta speciālistiem – treneriem, skolotājiem un sporta dzīves organizatoriem. Laba sadarbība izveidojusies arī ar Jaunsardzes instruktoru Jāni Voicišu, organizējot krosus un “Stipro skrējienus” jaunsargiem un skolēniem.

 

Ar Alojas novada sporta skolas direktora vietnieces izglītības jomā Ingu Konrādi iespējams sazināties pa tālr. 29339978 vai rakstot uz inga.konrade@aloja.lv

 

Zane Landsmane