Alojas administrācija

NVA aicina darba devējus reģistrēt vakances pašapkalpošanās portālā


nvaNodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izveidojusi pašapkalpošanās portālu, kurā pieejami NVA e-pakalpojumi klientiem un sadarbības partneriem.

 

NVA pašapkalpošanās portālā atrodams arī NVA CV un vakanču portāls – viens no e-pakalpojumiem, kas jau iepriekš bija ieguvis lielu NVA sadarbības partneru un klientu atsaucību un kura funkcionalitāte ir būtiski pilnveidota.

 

Jaunā sistēma nodrošina automatizētu vakanču un darba meklētāju CV datu salāgošanu tiešsaistē, piedāvājot klienta profilam atbilstošāko vakanču atrašanu un darba devējiem vakances prasībām atbilstošāko CV atlasi. Portāls nodrošina darba devēju un darba meklētāju saziņu, nosūtot piemērotu darba piedāvājumu vai pieteikšanos vakancei.

 

NVA pašapkalpošanas portālam var pieslēgties, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.