Aloja

Konkurss „Dižprojekts” – radoši un drosmīgi risinājumi lauku attīstībai

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības.

 

„Ikviens no „Dižprojekta 2015” kandidātiem ir apliecinājums, ka lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Piesaistot LEADER pieejas finansējumu, projektu īstenotājiem ir izdevies radīt ilgtspējīgus un radošus risinājumus, kas ir nozīmīgi lauku attīstībā, spēcinot vietējo ekonomiku, uzlabojot dzīves kvalitāti un iedvesmojot apkārtējos. Dižprojektu kandidāti ir saskatījuši iespējas un tās pilnvērtīgi īstenojuši, izmantojot pieejamos resursus,” norāda „Latvijas Lauku foruma” izpilddirektore.

 

Īstenoto projektu rezultātā ir sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai.

 

“Dižprojekta 2015” kandidāti ir ļoti labi piemēri, kā ar LEADER finansējumu iespējams atbalstīt uzņēmējdarbību laukos, kas nozīmīgi tieši šobrīd, jo jaunajā plānošanas periodā vairāk nekā puse LEADER finansējuma tiks piešķirta tieši vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām. 2016. gada februārī rit noslēdzošais posms vietējo rīcības grupu (VRG) vietējās attīstības stratēģiju izstrādē un apstiprināšanā. Tātad drīzumā VRG varēs uzsākt darbu pie jaunā perioda LEADER projektu izsludināšanas, kas sniegs jaunas iespējas ideju īstenošanai Latvijas laukos.

 

Šogad pirmo reizi līdztekus Dižprojekta titula piešķiršanai un balvai par plašāko iedzīvotāju atbalstu, savu atbalstu un simpātijas piešķir divas Latvijas nacionāla mēroga organizācijas – asociācija „Lauku ceļotājs” un biedrības „Latvijas Zaļā kustība”.

 

„Dižprojekta 2015” titulu un galveno balvu saņem Krists Ēberliņš par projekta „Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai” īstenošanu, ko izvirzīja „Saldus rajona attīstības biedrība”. Konkursa žūrija – VRG pārstāvji – norāda, ka augsti novērtējams ir daudzveidīgais produkcijas klāsts un Krista darbība izglītības jomā, nododot savas zināšanas citiem, īpaši bērniem un jauniešiem, rodot jaunu un interesantu pieeju. Unikālo biškopja projektu novērtēja arī asociācija „Lauku ceļotājs”, piešķirot projekta īstenotājam dāvanu karti, lai uzņēmējs var pats atpūsties Latvijas laukos vai arī doties pieredzes apmaiņā uz kādu citu bitenieku saimniecību. „Lauku ceļotājs” šajā konkursā atbalsta projektus, kas palīdz uzņēmējiem attīstīties, dažādot pakalpojumus un celt kvalitāti lauku tūrismā. Tāpat „Lauku Ceļotājs” cer, ka nākotnē šādā konkursā būs vairāk uzņēmēju, kas pateicoties apgūtiem ES fondiem, būs ieguvuši būtisku atspēriena punktu savā uzņēmējdarbībā, tādējādi spēcinot gan vietējo, gan reģionālo tūrisma piedāvājumu.

 

Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne tikai savā novadā, bet visā Latvijā guva biedrības „Sateka” izvirzītais SIA „GanCO” projekts „Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo””, kas saņem diplomu un iespēju izveidot profesionālu foto sesiju vai video savas darbības popularizēšanai. Īstenotā projekta rezultātā tika paaugstināta uzņēmuma konkurētspēja un radītas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.

 

Biedrība „Latvijas Zaļā kustība” piešķir atzinības rakstu „Balvu rajona partnerības” izvirzītajam SIA “Amati projekts” īstenotajam projektam „Mazbudžeta mārketings un energoaudita, un projektēšanas pakalpojumi Ziemeļlatgalē” par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā Latvijā, norādot, ka energoaudita pakalpojumu sniegšana ir sākuma punkts virzībai uz enerģiju taupošām ēkām Latvijā un atbildīgāku enerģijas izmantošanu, un sniegs būtisku ieguldījumu zaļākas Latvijas veidošanā.

 

Šajā projektu dižošanās laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

 

Vairāk informācijas par LEADER pieeju, VRG un citām vietējām iniciatīvām Latvijas laukos „Latvijas Lauku foruma” mājaslapā  llf.partneribas.lv

Ar „Dižprojektam 2015” pieteiktajiem projektiem iespējams iepazīties šeit.

 

Iepriekšējo gadu titula „Dižprojekts” ieguvēji:

  1. gada Dižprojekts – biedrības “Kandavas Partnerība” biedrības “Pūres dzirnas” projekts “Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās”;
  2. gada Dižprojekts – Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos „Limbažu Filcītī”;
  3. gada Dižprojekts – Liepājas rajona lauku partnerības biedrības „Tūrisma klubs „Oga”” projekts Aktīvā tūrisma centra – Kuršu vikingu apmetnes izveide”;
  4. gada Dižprojekts – Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības “Kaimiņi” izvirzītais
    Ilūkstes novada pašvaldības īstenotais projekts “Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta “Apsītēs””.
  5. gada Dižprojekts – Lauku partnerības “Lielupe” izvirzītais biedrības „Pārtikas amatnieki” īstenotais projekts “Jelgavas novada produktu tirdzniecības iespēju uzlabošana”.

 

Kontaktinformācija:

Anita Seļicka,

Latvijas Lauku forums, tālr. 28855427

 

Saistīts raksts: “Dižprojekts 2015” titulam izvirza biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” projektu

lauku ceļotājs

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 70 biedru organizācijas, lai (1) veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību, (2) stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību, (3) pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās un (4) sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv