Aloja

Topošie studenti ir aicināti pieteikties LU Fonda stipendijām

Līdz 11.martam 12.klašu skolēni ir aicināti pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 2016./2017.akadēmiskajā gadā. Līdz 11.martam varēs pieteikties ne vien tradicionāli piedāvātajām “Ceļamaize” un M.M.V.Petkeviča piemiņas stipendijām studijām LU, bet arī divām novadu pašvaldību stipendijām studijām jebkurā no Latvijas augstskolām.

 

Pieteikties stipendijām ir iespējams, aizpildot attiecīgu elektronisko pieteikuma anketu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus mājas lapā www.fonds.lv.

 

Lai pieteiktos stipendijām, abiturienta vidējai atzīmei ir jābūt augstākai par 7,5 ballēm. M.M.V.Petkeviča piemiņas stipendijas pretendentiem, piesakoties stipendijai, nepieciešams pievienot arī izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai apgrūtināto sociālo stāvokli.

 

Stipendiju pretendenti nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvēji, kā arī LU darbinieki.

 

Stipendija „Ceļamaize”

Var pretendēt: 12.klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;

Stipendijas apmērs: 2200 EUR/ akad. gadā;

Nosacījumi saņemšanai: izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;

Pieteikšanās anketa: www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai

 

M.V.Petkeviča piemiņas stipendija

Var pretendēt: 12.klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;

Stipendijas apmērs: 2200 EUR/ akad. gadā;

Nosacījumi saņemšanai: nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;

Pieteikšanās anketa: www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai

 

Novadu pašvaldību stipendijas

Var pretendēt: 12.klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas jebkura no Latvijas augstskolām;

Stipendijas apmērs: no 1420 EUR līdz 1600 EUR/ akad. gadā

Nosacījumi saņemšanai: vismaz vienu gadu deklarētā dzīvesvieta attiecīgā novada pašvaldības teritorijā, izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;

Pieteikšanās anketa: www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai


2016./2017.akadēmiskajā gadā LU Fonds piedāvās vairāk nekā 20 dažādas mecenātu stipendijas Latvijas Universitātes un citu augstskolu studentiem. Nākamā pieteikšanās stipendijām notiks 2016.gada rudenī.

 

Aktuālā informācija par stipendijām, pieteikšanās noteikumiem un LU Fonda stipendiātiem atrodama www.fonds.lv un www.facebook.com/LUFonds .