Alojas administrācija

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 17. februārī Staicelē

alojaUzņēmēji,  laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 17. februārī plkst. 16:00, Sporta ielā 4, Staiceles vidusskolā.

 

Darba kārtība:

16:00 Staiceles vidusskolas apskate;

16:40 Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā;

17:00 Alojas novada preču un pakalpojuma zīme – (Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa);

17:30 Apaujas anketa par lauksaimnieciski izmantojamās zemes (LIZ) apsaimniekošanu un izsoli prezentācija – ( SIA “DK Apsītes” īpašnieks Dainis Kreišmanis);

18:30 Alojas pilsētas kartes maketa izstrāde – (Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane);

19:00 Citi jautājumi:

  • Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. – (Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis);
  • Buklets Uzņēmējdarbība Alojas novadā, tā izstrāde;
  • Informācija par pieredzes braucienu martā;
  • Nākamā sēdes laiks un vieta;
  • u.c. jautājumi.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv