Aloja

Staiceles pilsētas 24.dzimšanas dienas svinības

Kupli apmeklētas bija Staiceles pilsētas 24.dzimšanas dienas svinības. Sarīkojums sākās ar vietējā amatierteātra Fabrika uzvedumu, kas deva impulsu svinībām. Pēc kopīgi nodziedātās Staiceles himnas (Intas Jurkas Dziesma Staicelei), dzimšanas dienas apsveikuma vārdus visiem teica pārvaldes vadītājs Einārs Bērziņš. Simboliskas balvas bija sarūpētas tiem Staiceles pilsētas un pagasta iedzīvotājiem, kuri vienmēr atbalsta pilsētā rīkotās aktivitātes, iesaistās ar ierosmēm, finansēm un nesavtīgu darbu. Teicām PALDIES Edītei Kalniņai, Ilgai Līsmanei, Intai Avotiņai, Mārim Siktāram, Irēnai Graviņai, Indulim Graviņam, Mārtiņam Žīguram, Ivaram, Čipotam, Uldim Rumbam, Mārim Jaunzemam, Indulim Līsmanim un Jolantai Apiņai.  Pilsētas iestāžu vadītāji teica PALDIES pārvaldes vadītājam Eināram Bērziņam par atsaucību un atbalstu ikdienā! 

 

Dzimšanas dienas apsveikumu koncertu, kuru vadīja Staiceles vidusskolas audzēkņi Lauma Ustrisova un Matīss Žagars, bija sarūpējuši pašdarbnieki, tajā iesaistījās kultūras nama mūzikas un ritma pulciņa dalībnieki, tautisko deju dejotāji, Vecmāmiņu aerobika, vokālais ansamblis Vēlreiz un viesi no Alojas kultūras nama – deju kolektīvs Sānsolis. Pašdarbnieku sniegumu gandarīja skatītāju aplausi. Par līdzdalību visiem jauki pateicās Fabrikas aktieri.

 

Svētku koncerts izskanēja ar jubilejas salūtu, kas notika turpat zālē ar baloniem, šampanieti un, protams, kopīgi baudot lielo svētku torti. Atpūtas vakaru ievadīja kopīga izkustēšanās Putniņu dejas ritmos, kas turpinājās sirsnīgā atmosfērā pie galdiņiem krietni pāri pusnaktij.  Paldies visiem staiceliešiem un novadniekiem par to, ka ieradāties uz Staiceles dzimšanas dienas svinībām un uz tikšanos nākošgad – pilsētas 25.jubilejā!

 

Inese Timermane un Aira Lapkovska

Eināra Bērziņa un Rolanda Jaunzema foto