Aloja

MĪLESTĪBAS SVĒTKI STAICELES VIDUSSKOLĀ

11. februārī mēs, 12. klase, noorganizējām Valentīndienas svētkus Staiceles vidusskolas kolektīvam kultūras namā. Programmu vadīja Sandija Eglīte. Kopā ar audzinātāju Vizmu Lūsi un skolas direktori Sandru Brokāni visi bijām arī žūrijā. Un pasākums, mūsuprāt, izdevās ļoti patīkams un krāšņs.

Pirmie uzstājās apvienotās 10. – 11. klase un audzinātājas Alda Grāvere un Antra Rudzīte, veltot savu priekšnesumu mīlestības dievam Erotam. Turpinājumā no sk. Baibas Eglītes audzināmās 2. klases – Viktorija Čerpakova izteiksmīgi skandēja dzejoli par Latvijas mīlestību, bet devītie (audzin. Vizma Tiltiņa) teatralizētā veidā ar ļoti foršu humoru pastāstīja, kas viņuprāt ir mīlestība. 3. klases puiši (audzin. Inga Neimane) ar pašu veidotiem zirgiem lūdza meitenes sēsties viņu kamanās un izdejoja Sijā auzas, tautu meita. Astotie un audzinātāja Valentīna Andrejeva, iegūstot vienu no godalgotajām vietām, runāja mīlestības dzeju. Bet atraktīvākās balvas ieguvēji bija ceturtie ar audzinātāju Maiju Andersoni, viņi savā priekšnesumā – gan pantomīmā, gan dejā – atklāja tēlu Valentīnu, kas negatīvās emocijas mācēja pārvērst mīlestībā. Oriģināls priekšnesums bija arī septītajiem un audzinātājai Irēnai Graviņai, jo visi meklējām savu otro pusīti. Bet 5. un 6. klase  mīlestību jauki izdziedāja (audzin. Linda Abendrote un Vija Brente).

Mums īpaši patika, ka visas klases bija pacentušās noformēt arī savu svētku mielasta galdu, par ko pašiem noteikti gandarījums. Kopumā klasēm bija ļoti labi priekšnesumi, skaisti un pārdomāti, lai sev un citiem patiktu, tāpēc žūrijai sarežģīti bija izlemt, kurš uzvarētājs, jo katra kolektīva uzstāšanās bija interesanta un atraktīva.

Apkopojot rezultātus, uzzinājām vismīlošākos – 10. un 11. klašu kolektīvi. Tika izvēlēti arī Valentīndienas Mis un Misters: Reneta Brente-Mieze (4. kl.) un Klāvs Grosbergs (9. kl.), kuriem dāvinājām romantiskas vakariņas sveču gaismā turpat, Staiceles kultūras namā uz skatuves. Vēl Valentīndienai par godu mums bija kolosāla Modes skate, kad savus balles tērpus demonstrēja gan skolēni, gan skolotājas. Un, protams, jautrie svētki beidzās ar balli.

Jā, mīlestības svētkiem ir jābūt pasaulē!

Rūdolfs Grāvītis,

12. klase, skolēnu pašpārvalde