Aloja

100 darbi Latvijai – vidzemnieku dāvana Latvijas simtgadē

Apvienot vidzemnieku darbu, spēku un gudrību, lai līdz Latvijas simtgadei dāvātu Vidzemei un Latvijai 100 godprātīgi un labi paveiktus darbus vides jomā – šādu mērķi pašvaldību uzņēmums SIA “ZAAO” ir izvirzījis, aicinot ikvienu vidzemnieku pievienoties iniciatīvai “Cilvēkam un videi”.  

 

Iniciatīva “Cilvēkam un videi” paredz līdz 2018.gada 18.novembrim paveikt 100 nozīmīgus darbus, kas sakārtos  un pilnveidos  vidi Vidzemē, ļaus saprātīgi izmantot dabas resursus, kā arī izglītos cilvēkus vides jautājumos.

 

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: “Gaidot Latvijas simtgadi, svarīga ir ikkatra cilvēka praktiska līdzdalība. Tīra un sakopta vide mums apkārt ir nozīmīga patiesas svētku noskaņas radīšanai. Tāpēc mēs gribam mūsu mājās –  Vidzemē – kopīgiem spēkiem izdarīt ko patiešām vērtīgu un paliekošu Latvijai vides jomā. Viens var izdarīt daudz, bet kopā mēs varam vairāk, lai šī iniciatīva un paveiktie darbi būtu paraugs citiem. Aicinu vidzemniekus apvienot spēkus, organizēties un sadarboties, lai 2018. gada 18. novembrī varam kopā dāvāt 100 darbus Latvijai! Tā varētu būt gan savas skolas apkārtnes sakopšana, gan savas bērnības taku atjaunošana. Piemēram, mēs, SIA “ZAAO”, apņemamies iestādīt 1000 kokus, izglītot vides jautājumos mazāk aizsargātās sabiedrības grupas. Lai mums kopā izdodas! ”

 

Pievienoties iniciatīvai var jebkurš Vidzemes iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņēmums, pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, piesakot savu darbu – dāvanu Latvijas simtgadē, reģistrējot to interneta vietnē www.zaao.lv .  Iecerētais darbs ir godprātīgi jāpaveic laikā līdz Latvijas jubilejai. Tam ir jābūt darbam ar pievienoto vērtību, kas pauž veicēja labo gribu, bet darba augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa. Valsts jubilejā atskatīsimies uz paveikto un godināsim darbu veicējus.

 

Vairāk informācijas par iniciatīvu “Cilvēkam un videi”, kā arī iespēja pieteikt savu darbu www.zaao.lv/100darbiLV

 

SIA “ZAAO” ir uzņēmums, kas 28 pašvaldībās nodrošina kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. 2015.gadā uzņēmums saņēma Valsts vides dienesta apbalvojuma “Zaļās izcilības balva” augstāko vērtējumu.

 

Informācijai:

Līga Ivanova

Projekta „100 darbi Latvijai” koordinatore

liga.ivanova@ekomedia.lv

26464686