Alojas administrācija

Amatā iecelts Staiceles pilsētas un pagasta jaunais pārvaldnieks

IMG_4018 - Copy29.februāra Domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma, ka Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus turpmāk pildīs Pēteris Kuzmenko. Uz vakanto amatu bija pieteikušies pieci pretendenti. Komisija pārrunās izvēli par labu Pēterim galvenokārt izdarīja tāpēc, ka viņš ir vietējais, labi pazīst gan Staiceles vidi, gan iedzīvotājus, ir enerģisks un prot labi argumentēt savas domas. Viņš ir jauns, izglītots un pozitīvs cilvēks, turklāt radīja iespaidu, ka sev iegūto uzticību attaisnos.

 

Pēteris ir staicelietis. Pamatizglītību ieguvis dzimtajā pilsētā, bet mācības vidusskolā turpinājis Valkas ģimnāzijā, savukārt profesionālā bakalaura grādu biznesa vadībā ar uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju viņš iegūs nākamgad, absolvējot Vidzemes Augstskolu. Tur veiksmīgi apgūta un pilnveidota prasme budžetu un investīciju plānu sagatavošanā un dažādi praktiskie darbi, patstāvīgi izstrādājot projektus un investīciju piesaistes plānus tiem.

 

Līdzšinējā darba pieredze veidojusies AS “Swedbank” Valmieras filiālē, kur veikti tehniskā asistenta un jaunākā klientu apkalpošanas speciālista pienākumi finanšu pakalpojumu jomā. Viņa darba pienākumos bijusi klientu plūsmas organizēšana, klientu vajadzību izzināšana un konsultēšana, arī dažādu lietvedības darbu organizēšana un problēmsituāciju risināšana.

 

Jaunais pārvaldnieks sevi vērtē kā uzticamu cilvēku, ar augstu koncentrēšanās spēju un precizitāti, kas apvienota ar lielu atbildības sajūtu un gatavību vienmēr apgūt ko jaunu, tādējādi sevi pilnveidojot arvien labāku rezultātu sasniegšanai. Staiceli savukārt viņš vērtē kā ļoti progresīvu, tāpēc ir ieinteresēts pilsētas un tās apkārtnes turpmākajā attīstībā un laba tēla veidošanā. Pēteris uzskata, ka pilsētai ir vairākas priekšrocības, tostarp zaļā vide, Latvijā atzītie futbola laukumi, sakoptā upes krasta teritorija un iespējas plašāk attīstīt tūrismu.

 

Ar Pēteri Kuzmenko iespējams sazināties pa tālr. 29131733 vai rakstot uz peteris.kuzmenko@aloja.lv

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto