Alojas administrācija

Jaunākais “Latvijas e-indekss” mērījums apliecina publiskās pārvaldes digitālo attīstību

Apkopoti un publicēti otrā “Latvijas e-indeksa” rezultāti – pašvaldību un valsts iestāžu e-vides un digitālās attīstības izvērtējums, kurā piedalījās visas 119 pašvaldības un 102 valsts iestādes. Alojas novads Latvijas pašvaldību E-indeksa TOP 10 mazo novadu konkurencē (ar iedzīvotāju skaitu zem 7000) ieņem 7.vietu, uzrādot vienu no visaugstākajiem kāpumiem (par 47 vietām) salīdzinot ar 2014.gada datiem, kad novads ieņēma 54.vietu.

 

Lai arī “Latvijas e-indeksā” tiek noteiktas pirmās vietas, ikviens dalībnieks ir ieguvējs. Mērījums ļauj ne vien iepazīt vispārējo situāciju valstī un salīdzināt sevi ar citām kaimiņu vai līdzvērtīgām pašvaldībām, bet arī sekot līdzi pašvaldības attīstībai. Mēs ticam, ka “Latvijas e-indekss” rosinās arī iekšēji izvērtēt e-vides attīstību un sniegs pozitīvu motivāciju digitālās vides pilnveidošanai. Aicinām iepazīties ar “Latvijas e-indeksa” rezultātiem šeit.

 

Jau otro gadu pēc kārtas augstākos rezultātus republikas nozīmes pilsētu grupā uzrāda Valmiera un mazo novadu grupā – Strenču novads, savukārt lielo novadu grupā šogad augstākie rezultāti ir Kuldīgas novada pašvaldībai. Augstākos rezultātus ministriju vidū uzrādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un iestāžu grupā – Centrālās statistikas pārvalde. 

 

Uzvarētāji tiek noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tik vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība (pašvaldību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā).

 

“Latvijas e-indekss” partnerības iniciatīvu 2014.gadā uzsāka Lattelecom sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un nozaru speciālistiem – Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Lattelecom kopā ar nozares ekspertiem īsteno pašvaldību, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – valsts iestāžu mērījumu. 

 

Gusts Muzikants

“Latvijas e-indeksa” vadošā partnera Lattelecom komercdirektors

Sagatavoja Zane Landsmane

http://www.eindekss.lv

http://www.twitter.com/eIndekss

http://www.facebook.com/Latvijaseindekss

http://www.draugiem.lv/latvijaseindekss ​