Alojas administrācija

16. martā notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

aloja

Uzņēmēji,  laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 16. martā plkst. 16:00, Alojas KAC, Rīgas ielā 4

 

Darba kārtība:

16:00 Alojas Klientu apkalpošanas centra apskate (KAC), centra sniegtie pakalpojumi uzņēmējiem – Alojas KAC vadītāja Laura Sisene;

16:40 SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) jeb pēc iepriekšējā perioda – LEADER pieejas – iespējām 2014-2020 gadam. Jaunā projektu kārta no 15.04. – 15.05.2016. VRG Brasla izpilddirektore Līga Kārkliņa, VRG Brasla padomes vadītāja v.i. Ziedīte Jirgensone;

17:10 Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;

17:30 Alojas novada uzņēmēju aptauja 2016 rezultāti – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

17:50 Alojas novada Preču un pakalpojumu zīme – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

18:10 Informācija par Latvijas Mežu Latvijas sabiedrībai 2016 seminārs 8. aprīlī Alojā – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

18:20 Jautājums par Smagās tehnikas plūsmas novirzīšanu pa Alojas apvedceļu (neļaujot braukt pa Jūras ielu) – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;

18:50 Citi jautājumi:

  • Pieredzes brauciens uz Ogres novadu atsauksmes, ierosinājumi;
  • Nākamā sēdes laiks un vieta;
  • u. c. jautājumi.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv