Alojas administrācija

Svinīgi liks akmeni Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas „Sala” pamatos

SALA_apvienotie logo

Turpinot darbu pie projekta „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”” (turpmāk – “Sala”) īstenošanas, 18.martā Alojas novadā, Ungurpils ezera krastā notiks “Salas” svinīgā pamatakmens likšanas ceremonija. Tajā aicināti piedalīties valsts pārvaldes un institūciju pārstāvji, sadarbības partneri, kaimiņu pašvaldību vadītāji, būvniecības nozares speciālisti, bibliotēku darbinieki, uzņēmēji un NVO pārstāvji.

 

Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2016.gada 31.decembris, taču ēka durvis vērs jau septembrī. Noslēdzoties būvniecības iepirkuma procedūrai, Alojas novada dome šī gada janvārī noslēdza līgumu ar SIA “MONUM”. Šobrīd notiek objekta būvdarbi. To norisei aicinām tiešsaistē sekot līdzi pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Kā top uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “Sala”?

 

“Salas” būvniecība notiek atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas standartiem, celtniecības procesā izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus. Enerģiju ēkas apsildīšanai nodrošinās atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas – dziļurbuma siltumsūknis un saules kolektori. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta jaunbūve ar kopējo apsildāmo platību 526,2 m2, kuras siltumenerģijas patēriņš ekspluatācijas laikā uz apkurināmo telpu platību nepārsniegs 14,6 kWh/m2 gadā.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīta uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, ko izmantos esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības aktivizēšanai. Tāpat ēkā tiks izvietota mūsdienīga bibliotēka. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegusi konsultatīvu atbalstu darbā pie projekta idejas realizēšanas.

 

Atgādinām, ka 2015.gada 1.aprīlī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda parakstīja līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta īstenošanu. 29.aprīlī Alojas novada dome organizēja projekta uzsākšanas konferenci, kurā prezentācijas par projekta mērķi un galvenajām aktivitātēm sniedza pārstāvji no Alojas novada domes, projekta partnera Voleras pašvaldības Norvēģijā un citām institūcijām.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklāta konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instruments. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 891 382,80 EUR, no tām EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums – 664 610,05 EUR, Alojas novada domes līdzfinansējums – 226 772,75 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Landsmane

Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. +371 29339917

E-pasts – prese@aloja.lv