Alojas administrācija

E – diena Staiceles pilsētas bibliotēkā

Mācības e-prasmju nedēļas ietvaros

E-prasmju nedēļas ietvaros Staiceles pilsētas bibliotēkā tika organizēts seminārs, kurā bija divas galvenās tēmas – mākoņpakalpojumi un e-pasta etiķete. Galvenā semināra auditorija bija novada bibliotekāri, iestāžu vadītāji, kuriem ikdienā internets ir darba rīks.

 

Pirmajā daļā Jānis Stirna no Telia Latvija IT visiem klātesošiem atbildēja uz galvenajiem jautājumiem – kas ir mākoņskaitļošana jeb mākoņdatošana? Darbam noderīgs risinājums vai modes lieta? Vai mākonis var ienākt bibliotēkā? Kuriem darbiem tas ir izmantojams? Kuriem bibliotēkas lietotājiem piedāvājams? Vai mākonī ir droši? Vai nokļūt un būt mākonī ir sarežģīti? Pārstāvis norādīja uz to, ka barjeras mākoņpakalpojumu izmantošanā bieži rodas no aplamiem pieņēmumiem un maldīgiem aizspriedumiem par mūsdienu biznesa tehnoloģiju radītajām iespējām, tādējādi nereti zaudējot iespēju būtiski ietaupīt laiku un izmaksas.

 

Otrajā daļa bija veltīta neatņemamai mūsdienu dzīves sastāvdaļai e – pastam. Lai veicinātu korektu komunikāciju, sekmētu cieņpilnu un tolerantu elektronisko saraksti, sniegtu konkrētus padomus atbilstošu iemaņu attīstīšanai, bibliotēkā konsultācijas sniegt bija ieradusies Māra Jēkabsone – LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre. Tā bija vienreizēja iespēja pilnveidot savas prasmes e-pasta izmantošanā un iepazīties ar e-pasta
uzvedības normām.

Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita Strokša

Foto Inta Meistere