Aloja

Darba devēji! Ar NVA finansiālu atbalstu nodarbiniet jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību!

nvaNodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus – komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus – piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību, piedaloties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Jauniešu garantija” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim”. Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku.

 

Atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju – 200 eiro (jaunietim ar invaliditāti – 300 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 160 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti – 240 eiro). Darba devējam jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

 

NVA ik mēnesi dotēs arī algu jauniešu darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķirs vienreizējo dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksās jauniešu veselības pārbaudes.  Tāpat NVA apmaksās izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, – līdz 711 eiro.

 

Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt gadu. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Daudzi jaunieši bezdarbnieki, NVA pasākumu ietvaros iegūstot darba pieredzi pie darba devēja un apliecinot savas dotības un profesionālās spējas, vēlāk kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam.

Šogad ESF projekta “Jauniešu garantija” atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” plānots iesaistīt 200 jauniešus bezdarbniekus.

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Pasākuma apraksts un pieteikuma forma atrodama NVA interneta vietnē (www.nva.gov.lv). Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli.
2.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA interneta vietnē. 
3.solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.
4.solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, ja lēmums ir pozitīvs, aicina slēgt līgumu par darba vietas izveidi.

 

Detalizētāka informācija par ESF projekta “Jauniešu garantija” atbalsta pasākumu “Pirmā darba pieredze jaunietim” izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā „Darba devējiem”.