Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 18. aprīlī Puikulē

alojaUzņēmēji,  laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 18. aprīlī plkst. 16:00, Puikules kopienas centrā “Puikules muiža”, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads

 

Darba kārtība:

16:00 Puikules kopienas centra “Puikules muiža” apskate – vadītāja Monta Meldere

16:30 Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;

16:50 Alojas novada Preču un pakalpojumu zīmes lietošana un popularizēšana – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

17:00 Darba grupa par zemes nomu – Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste – Gunita Meļķe–Kažoka

17:20 Informācija par semināru “E-iespējas pašvaldībās” 29. aprīlī Alojā – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

17:25 Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;

17:35 Citi jautājumi:

Nākamā sēdes laiks un vieta

U.c. jautājumi.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel. 25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv