Aloja

KONFERENCE „LEADER programmas aktualitātes un iespējas”

brasla jurkante

Biedrība Vidzemes lauku partnerība „Brasla” un biedrība „Jūrkante” aicina potenciālos LEADER projektu iesniedzējus dalībai konferencē. 2016.gada 19.aprīlī plkst. 11:00 Staiceles dienas centrā (Parka iela-2, Staicele)

 

Darba kārtība:

10:40 Reģistrēšanās, kafijas pauze

11:00 – 11.40 LEADER pieejas pasākumu īstenošana – aktivitātes, ELFLA pieejamais finansējums biedrībā Vidzemes lauku partnerība “Brasla” – admin.vad. L. Kārkliņa

11:40- 12.20 ELFLA un EJZF ietvaros plānotās aktivitātes biedrībā “Jūrkante” proj.vad. Dz. Eizenberga un koordinatore S. Kauliņa

12:20 – 12.50 Rīgas centrālā LAD speciālistu atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

12:50 – 13.20 Valsts atbalsta programmas Altum piedāvājums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai – AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Valmieras reģ. centra vad. O. Untāla

 

Savu dalību lūdzam pieteikt pa tālruni 26137342;   22010977, vai elektroniski Liga@brasla.lv;       Sandija@jurkante.lv