Aloja

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” rīko apmācību seminārus „LEADER projektu iesniegumu sagatavošana”

braslaVidzemes lauku partnerība „Brasla” rīko apmācību seminārus „LEADER projektu iesniegumu sagatavošana”

2016.gada 21.aprīlī plkst. 10:00 -12:00 Limbažos

(Limbažu galvenā bibliotēka, Parka iela 23)

plkst. 14:00 -16:00 Vidrižos (Sporta un kultūras centrs „Vidriži”, Skolas iela -6a)

 

Darba kārtība:

  • LEADER pieejas pasākumu īstenošana – rīcības plāns, plānotās aktivitātes, ELFLA pieejamais finansējums, attiecināmās izmaksas;
  • Projektu veidlapu aizpildīšana, projektu vērtēšanas kārtība, kritēriji, vadlīnijas.

 

Kontaktinformācijai tālr. 26137342 e-pasts: Liga@brasla.lv;