Alojas administrācija

NVA aicina darba devējus pieteikties dalībai ESF projektā “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

nvaNodarbinātības valsts aģentūra ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros 15.04.2016. ir izsludinājusi darba devēju pieteikšanos pasākuma īstenošanai. Ja esat pieņēmuši lēmumu izmantot šo iespēju, lūdzu nekavēties ar Pieteikuma iesniegšanu.

 

Atgādinājums! Uz konkursa izsludināšanas dienu, 15.04.2016., pretendentam nevar būt nodokļu parādi, kas kopsummā lielāki par EUR 150.

 

Iesniedzot pieteikumu, pielikumā jāpievieno:

1.Dokumenta, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja paraksta tiesības kopija (UR lēmums vai izziņa / statūti / reģistrācijas apliecība utt.).

2.Bezdarbnieka darba pienākumu apraksts atbilstoši profesijai (datēts, apliecināts ar Pretendenta parakstu)

3.Darba vadītāja darba pieredzes apraksts jeb CV (2 gadu pieredze profesijā) vai izglītības dokumenta kopija.

Ja bezdarbnieku nodarbina mazkvalificētos darbos (9.pamatgrupa Profesiju klasifikatorā) šajā punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz.

4.Aizpildīta piešķirtā de minimis atbalsta veidlapa (pielikumā-MK 557 (lauksaimniecība) vai MK 558 (zvejniecība) vai MK 740 (pārējie)).

Pieteikumus skatīt šeit——-> Pieteikums

 

Pieteikums jāiesniedz NVA Limbažu filiālē (Vecā Sārmes ielā 10, Limbažos, 1.stāva 101.kabinetā).

Darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 08:30 – 14:30

 

Papildus informācija: 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4297&from=0

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar NVA eksperti Elīnu Vasiļjevu!

Ar cieņu,

Elīna Vasiļjeva

 Nodarbinātības valsts aģentūras

Limbažu filiāles

ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

Koordinējošā eksperte

Mob. tālrunis: 26183160
E-pasts:
Elina.Vasiljeva@nva.gov.lv