Aloja

“Alojas Cālim” – 20

Aizvadītajā nedēļas nogalē Alojas kultūras namu pieskandināja mazo vokālistu konkursa “Alojas Cālis” 20 gadu jubilejas koncerta dalībnieki – šī gada konkursanti un iepriekšējo konkursu uzvarētāja titula īpašnieki. 

 

Viena no pasākuma vadītājām Inga Neimane ievadā teica: – Šis konkurss ir īpašs, jo mēs svinam 20 gadus, kopš Cālis ir sācis dzīvot Alojas kultūras namā. Un arī koncerts būs īpašs. Tas būs sadalīts divās daļās. Pirmo vadīšu es, dziedās cāļi – juniori, bet otrajā daļā jūs sagaida ne viens vien pārsteigums. Vispirms ar dziesmām “Maza pavasara dziesmiņa” un “Zaķim garas austiņas” uzstājās Evija Pētersone (skolotāja Daina Mūrniece), bet pēc tam uz skatuves kāpa Dārta Dreimane, kas izpildīja dziesmas “Maziņi cālīši” un “Rīta rosme” (skolotāja Maruta Gaugere).

 

Pēc tam patiesi sekoja pārsteigumi. – Mazie cāļi ar gadiem ir izauguši lielāki, kļuvuši gudrāki, pieņēmušies spēkā, bet nav zaudējuši dziedātprieku. Tāpēc šogad aicinājām kopā visus jau titulētos Alojas pilsētas cāļus no 1996.gada līdz šim brīdim, un koncerta otrajā daļā dzirdēsiet, kā viņi dzied šodien. Arī koncerta vadītāju mēs izvēlējāmies īpašu. Viņš vadīja pirmo “Alojas Cāļa” konkursu un arī šodien ir kopā ar mums, – ar alojieti Ģirtu Alsteru iepazīstināja kultūras nama vadītāja Ineta Laizāne. 20 gadu laikā Alojas konkursā savu dziedātprasmi rādījuši 177 bērni (133 meitenes un 44 puikas), kopumā izpildot 342 dziesmas. Jubilejas koncertā uzstājās Mairita Volde, Mārtiņš Ulmis, Madara Ulme, Elizabete Bukulde, Violeta Anete Birkava, Edvards Kaļva, Daniela Neila Lopenova, Artūrs Ungurs (Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas audzēknis, zēnu kora solists), Karīna Škirmante, Egija Ungure (Rīgas Skolēnu pils kamerkora “Tonika” dziedātāja), Rūdis Bīviņš, Kristīne Kalnmača, Arta Bārda un Signe Laizāne. Dziedāja arī bērnu vokālais ansamblis “Asniņi” un kādreizējais Alojas kultūras nama meiteņu vokālais ansamblis “Gamma”, kas jubilejas reizē piedzīvoja atkalsatikšanos uz skatuves. Septiņu dziedātāju vidū ir sešas pedagoģes, divas no viņām tieši mūzikas jomā. 

 

Priekšnesumu starplaikos sanākušie varēja vērot fotogrāfijas un klausīties interesantas prezentācijas par konkursa vēsturi. Izskanēja arī vairākas pateicības, tostarp uzņēmējiem, kas atbalstījuši konkursu – Atim Zariņam, Andai Graudiņai, Aigai Vītolai, Miervaldim Bondaram un veikala “Lāčuks” īpašniekiem. Paldies par atbalstu tika teikts Kaļvu ģimenei, kas jau daudzus gadus pasniedz savu simpātiju balvu. Vissirsnīgāk sanākušie pateicās pedagogiem Mārim Grīnbergam, Marutai Gaugerei, Dainai Mūrniecei, Nellijai Hansonei un Anitai Savickai, kas aizvadīto gadu laikā ieguldījuši lielu un pacietīgu darbu bērnu muzikālajā sagatavošanā.

 

Lai izpildītu “Cāļu himnu”, kopā ar Ģ.Alsteru, kas ir šīs dziesmas autors, koncerta noslēgumā uz skatuves kāpa visi tā dalībnieki. Kā dzimšanas dienās pienākas, bija arī svētku torte, kuras 20 svecītes kopīgi nopūta dziedātāji, bet gabaliņu no garduma dabūja visi svētku viesi.

 

Šī gada “Alojas Cāļa” titulu ieguva Dārta Dreimane, savukārt Kaļvu ģimenes simpātiju balvu saņēma Evija Pētersone. Konkursa noslēgums “Alojas novada Cālis 2016” notiks 23.aprīlī Vilzēnos.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto

Maruta Gaugere (vidū) kopā ar kādreizējā Alojas kultūras nama meiteņu vokālā ansambļa “Gamma” dziedātājām