Aloja

Mazais gudrinieks 2016 Alojas Ausekļa vidusskolā

15. aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolā tikās Alojas novada erudītākie sākumskolas skolēni no 2.-4. klasei. Šogad pasākumā piedalījās visas trīs novada skolas. Pasākums katrai klašu grupai notika divās kārtās – pusfināls un fināls. Pusfinālā skolēni atbildēja uz 20 jautājumiem, savukārt finālā izvirzītie četri skolēni atbildēja uz 15. nopietniem jautājumiem. Skolēniem zināšanas pusfinālā bija par mācīto vielu, savukārt finālā bija jautājumi, kas vairāk rādīja skolēnu erudīciju un papildus apgūtās zināšanas. Skolēniem saņemot jautājumus, tika piedāvāti trīs atbilžu varianti, no kuriem jāizvēlas pareizais. Stādot jautājumus atbilžu versijās, tika piedāvātas atsevišķas atbildes ar humora pieskaņu. Kā, piemēram, uz jautājumu, kas ir hurma, kāds atbildēja, ka tā ir kurmja draudzene. Erudītākie skolēni katrā klašu grupā saņēma enciklopēdijas, ko dāvināja ilggadējais sākumskolas mecenāts Valdis Možvillo, savukārt piemiņas balvu, ko izgatavoja mākslinieks Jānis Kravalis un saņēma 1.vietas ieguvēji, sarūpēja mūsu labdare Ineta Miezīte. Liels paldies viņiem par atsaucību un arī par dalību pasākumā, kur viņi kopā ar skolotāju Kokinu Līgu objektīvi vērtēja skolēnu zināšanas. Paldies arī skolotājai Aijai Kalnmačai.

4.klašu grupā 1.vietu ieguva Alojas Ausekļa vidusskolas skolniece Katrīna Lība Mētriņa, 2.vieta Rūdolfam Roļskijam, savukārt 3. vieta Staiceles vidusskolas skolniecei Paulai Reidei. 3. klašu grupā 1.vieta Kitijai Gubskai (Alojas Ausekļa vidusskola), 2.vieta Emīlam Kārlim Grīnbergam un 3.vieta Reinim Kušķim. Abi zēni no Alojas Ausekļa vidusskolas.  2. klašu grupā Alojas Ausekļa vidusskolas skolēniem1.vieta Markusam Sipko, 2.vieta Evelīnai Vanagai, bet trešā vieta Staiceles vidusskolas skolēnam Markusam Korpam. Ļoti gribētos arī uzteikt tos skolēnus, kas tika finālā, bet viņiem pietrūka pavisam nedaudz veiksmes. Paldies  2. klašu grupā Ozolmuižas pamatskolas skolēnam Aleksim Šrēderim un Alojas Ausekļa vidusskolas skolēnam Jānim Naurim Čukuram, 3. klašu grupā Ozolmuižas pamatskolas skolniecei Dārtai Lūsei un Amandai Denei, Jānim Voldemāram Siktāram no Alojas Ausekļa vidusskolas.

Alojas novada sākumskolas MA vadītāja Inatra Vaļicka

18.04.2016.