Alojas administrācija

Putnu būrīšu gatavošana Staiceles vidusskolā

Klāt pavasaris – laiks, kad gājputni atgriežas dzimtenē no tālā ceļojuma un meklē piemērotu vietu ligzdas vīšanai, lai sagaidītu un izauklētu jauno paaudzi. Tāpēc, turpinot aizsāktās tradīcijas, arī šogad Staiceles vidusskolas audzēkņi un mazpulka dalībnieki iesaistījās putnu mājokļu gatavošanā. Pavisam tika pagatavoti 16 būrīši, kas izvietoti skolas teritorijā Putnu sagaidīšanas svētkos (14. aprīlī). Tad pie mums viesojās Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Dabas pārvaldes vadītāja Inta Soma ar dažādām interesantām aktivitātēm par putniem: oliņu pazīšana, gājputnu un klejotājputnu noskaidrošanu, krustvārdu mīklas risināšanu.

Sirsnīgs paldies vecākiem un klašu audzinātājiem par atbalstu pašiem čaklajiem būrīšu gatavotājiem: 1. klases skolēniem un audzinātājai Dacei Priekulei, Mārim Barkovskim, Markusam Maurītim, Mārim Ivanovam, Viesturam Titovam, Gintam Straumem, Raimondam Romam, Armandam Gremzdem, Mikum Čipotam, Laurim Skujiņam, Elgaram Gavrim, Emīlam Sorokinam (8. kl.).

Īpašs paldies skolas direktorei Sandrai Brokānei un mājturības un tehnoloģiju skolotājam Jānim Rudzītim par sadarbību un vērtīgajiem padomiem! Pateicība par atbalstu Putnu sagaidīšanas svētku organizēšanā – Alojas novada TIC vadītājai Inesei Timermanei! Paldies Mārim Siktāram un SIA Draugu dārzs – par kokmateriāliem! Paldies 9. klases puišiem Jānim Grīnam, Naurim Andersonam, Robertam Kalnietim un skolas saimniekam Ģirtam Ģedertam par būrīšu izlikšanu Staiceles kokos! Lai mums putnu dziesmām bagāta vasara!

Anda Timermane,

Staiceles vidusskolas mazpulku vadītāja