Aloja

Žetonvakars Staiceles vidusskolā

Marta vidū Staiceles kultūras namā pulcējās mūsu, 12. klases audzēkņu, vecāki, radinieki, draugi, Staiceles vidusskolas pedagogi un personāls, lai kopā svinētu Žetonvakaru.

Pasākuma 1. daļā mēs, nākamie absolventi – Sandija Eglīte, Sanija Ozola, Monta Sedleniece, Mareks Grāvītis un Rūdolfs Grāvītis – saņēmām žetonus, dalījāmies pārdomās par bērnību, pirmo skolas dienu, vidusskolas gadiem un mēģinājām iztēloties nākotni, kā arī priecējām klātesošos ar skanīgām dziesmām un dāvinājām skolai žetonu ar solījumu: mācīties cītīgi un nokārtot valsts pārbaudes darbus pēc iespējas labāk, lai skola ar mums varētu lepoties!

Vēl palikuši tikai pāris mācību mēneši, tad karstais eksāmenu laiks un izlaidums. Ikviens dosimies iekarot savas dzīves virsotnes, bet Staiceles vidusskola mūs gaidīs katru mīļu brīdi, lai pakavētos atmiņās, satiktu senos draugus, pedagogus, skolasbiedrus.

Par mums, vakara galvenajiem varoņiem, teiktajiem sirsnīgajiem vārdiem paldies  vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniecei attīstības jautājumos Dacei Vilnei, Alojas novada izglītības speciālistei Ilzei Kapmalei, Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājam Pēterim Kuzmenko, skolotājai Valentīnai Andrejevai, vienpadsmitās klases audzēkņiem un viņu audzinātājai Antrai Rudzītei! Paldies par veiksmes vēlējumiem eksāmenos un turpmākajās gaitās pēc vidusskolas.

Paldies klases audzinātājai Vizmai Lūsei, kas sirsnīgi apsveica gan vecākus, gan mūs – ar pašas izveidoto tik oriģinālo kalendāru – 85 dienas līdz izlaidumam! Tajā atspoguļoti visi mums nozīmīgie datumi: eksāmeni, ieskaites, jubilejas, svētki, sākot no Žetonu vakara.

Protams, arī mēs neaizmirsām pateikt paldies saviem skolotājiem, skolas un internāta personālam, dāvinot katram sagatavotu īpašu pateicību. Paldies vēl mūzikas skolotājai Līgai Siliņai, skaņu operatoram Daināram Konrādam, gaismotājam Mārim Borisovam un Staiceles kultūras nama vadītājai Airai Lapkovskai par atbalstu!

Otrās daļas sākumā klātesošajiem piedāvājām noskatīties Sanijas izveidoto video par mūsu radošumu skolā, organizējot un piedaloties dažādos pasākumos un aktivitātēs. Bet tad kopā ar audzinātāju Vizmu Lūsi (viņa arī režisore) parādījām viencēlienu Ziņu dienests strādā (lugas autore Anita Grīniece). Tik nopietni kopā domājām, mēģinājām, dziedājām un dejojām! Daudz strādājām, ziedojot laiku un visu savu enerģiju, lai taptu šī komēdija un būtu prieks ne tikai skatītājiem, skolas biedriem, vecākiem, draugiem un skolotājiem, bet jo īpaši mums pašiem. Režisores iecere un viņas talants, skatuviskais redzējums kopā ar mūsu darbotiesgribu, jā, radīja skaistu, emocionālu izrādi! Pie tam puiši ar azartu tēloja sieviešu lomas! Ar interesi un kopīgi izvēlējāmies mūziku, iestudējām deju, izvēlējāmies atbilstošus tērpus. Sanāca ļoti labi! Par to liecināja skatītāju skaļie aplausi, komplimenti, sajūsmas saucieni un jautrie smiekli!

Svētki beigušies, piederība skolai nostiprināta – ar mazo žetoniņu gredzena formā – kā atgādinājums par Staiceles vidusskolā pavadīto laiku. Priekšā pārbaudījumi valsts ieskaitēs un eksāmenos, tad nākamā dzīves ceļa izvēle.

Lai patiešām mūsu nākotnē piepildās Staiceles vidusskolas 8. Žetonvakarā teiktie skaistie novēlējuma vārdi!

Sandija Eglīte,

Staiceles vidusskolas 12. klase