Aloja

Seminārs “Uzņēmējdarbību veicinošu projektu sekmīga īstenošana pašvaldībās”

pwc2016. gada 28. aprīlī plkst. 10:00
Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 21, 3.stāvā

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija drīzumā uzsāks projektu, kuru mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos un veikt degradēto teritoriju revitalizāciju, pieteikumu pieņemšanu.
PricewaterhouseCoopers, SIA Konsultāciju nodaļa sadarbībā ar Nodokļu nodaļu un SIA Estonian, Latvian&Lithuanian Environment rīko bezmaksas semināru pašvaldībām par uzņēmējdarbību veicinošu projektu sekmīgas īstenošanas priekšnoteikumiem. Semināra laikā iepazīstināsim ar PricewaterhouseCoopers projektu vadības labo praksi, pieredzi uzņēmumu vajadzību izpētē un Pievienotās vērtības nodokļa(PVN )administrēšanas jautājumos, kā arī potenciālajiem projektu īstenošanas mehānismiem un to salīdzinājumu.

 

Semināra programma:
10:00 –10:30 Apmeklētāju reģistrācija
10:30 –10:45 Ievads
PricewaterhouseCoopers redzējums par pašvaldību iespējām veicināt uzņēmējdarbību, izmantojot paredzamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
10:45 –12:00 Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās
•komersantu vajadzību identificēšana;
•potenciālo komersantu identificēšana un piesaiste;
•ar projektu īstenošanu saistīto sociālekonomisko faktoru novērtēšana;
•izmaksu un ieguvumu analīzes (CBA) izmantošana projekta lietderības novērtēšanai;
•priekšnodokļa atskaitīšanas iespējas pašvaldībām, tostarp, realizējot projektus par ES fondu naudu;
•PVN uzskaites kārtība priekšnodokļa atskaitīšanas nodrošināšanai;
•pašvaldību nekustamo īpašumu izmantošana un PVN.
12:00 –12:30 Kafijas pauze
12:30 –13:30 Risku sadales nošķiršanas mehānismi projektu īstenošanā
•iespējamās sadarbības formas starp iesaistītajām pusēm, atbalsta likmes un pašvaldības risku apzināšana;
•atbildības sadale starp pašvaldību un uzņēmumiem vai sadarbības partneriem;
•potenciālie krāpniecības riski projektu īstenošanā un nepieciešamie piesardzības pasākumi;
•vides aspekti, kas jāņem vērā, izstrādājot degradētu teritoriju revitalizācijas projektus;
•prasības un procedūras, kam būtu jāpievērš uzmanība, plānojot revitalizēto teritoriju attīstību.
13:30 –14:00 Projektu vadība
•darba vadība, koordinēšana, uzraudzība, kontrole;
•komunikācija ar iesaistītajām pusēm.

 

Papildus informācija un pieteikšanās:
Miķelis Zondaks
Konsultāciju nodaļas jaunākais konsultants
E-pasts: mikelis.zondaks@lv.pwc.com
T: 2915 7878,