Aloja

Limbažu fonda projekts – Staiceles vidusskolā

Dod, Dieviņi, otram dot – ar šādu moto, iesaistoties Limbažu fonda projekta Labdarības skola aktivitātēs, aizsākās labdarības mēnesis Staiceles vidusskolā. Tāpēc katra klase nolēma izdarīt kādu labu darbu, lai iepriecinātu mūspuses ļaudis.

1.klase (audzinātāja Dace Priekule) kopā ar mazpulcēniem (vadītāja Anda Timermane) cītīgi gatavoja putnu būrīšus un ielūdza visus uz Putnu sagaidīšanas svētkiem. 2. klases audzinātāja Baiba Eglīte ar saviem skolēniem kārtīgi sakopa teritoriju pie Staiceles baznīcas. Bet trešklasnieki un viņu audzinātāja Inga Neimane iesēja un audzē visskaistākās puķes skolas dārzam. Uz Darba terapijas un rehabilitācijas centru Vīķi devās 4. klase ar audzinātāju Maiju Andersoni, lai pasniegtu pašu izgatavotu brīvā laika pavadīšanas spēli Dusmīgie putni un kopīgi pavadītu ļoti interesantu sporta dienu.

Mūsu skolēni bija padomājuši, lai iepriecinātu arī mazākos, tāpēc 5. un 6. klase (audz. Linda Abendrote un Vija Brente) izveidoja pilsētā akciju Ziedosim Staiceles bērnudārzam un dāvināja mazuļiem gan rotaļlietas, gan attīstošas spēles. Bet 9. klase kopā ar audzinātāju Vizmu Tiltiņu noorganizēja pirmsskolēniem atraktīvu Sporta dienu.

Prieks par tām klasēm, kuras bija nolēmušas labu darbu paveikt piemiņas vietās Staicelē: 10. klases kolektīvs ar audzinātāju Aldu Grāveri sakopa bijušo mūsu pedagogu un darbinieku atdusas vietas Staiceles kapos. Tās ir 14 kopiņas ar piemiņas plāksnēm, kas atveidotas kā gudrības simbols – atvērtas grāmatas formā. Bet 8. un 12. klase ar audzinātājām Valentīnu Andrejevu un Vizmu Lūsi labdarības akcijā iestādīja puķes pie represēto piemiņas akmens.

Par labdarības simbola izgatavošanu un kultūras nama noformēšanu projekta Labdarības skola noslēguma koncertam parūpējās 7. klase un viņu audzinātāja Irēna Graviņa. Taču priecāties par 11. klases un viņu audzinātājas Antras Rudzītes veikumu varēsim 21. maijā, jo vidusskolēni kopā ar muzeja PIVALIND vadītāju Indru Jaunzemi labdarības mēnesī iesaistās Muzeja nakts programmas sagatavošanā.

Lai gan labos darbus mūsu audzēkņi dara ik dienu, esam priecīgi par iespēju piedalīties Limbažu fonda projektā Labdarības skola. Paldies Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei par atbalstu un atziņu pilnajiem vārdiem, kultūras namā atklājot labdarības svētku lielo pasākumu! Kopā ar mums bija arī viesi no Liepupes un Krimuldas vidusskolām!

Paldies Limbažu fonda valdes priekšsēdētājai Spīdolai Lielmanei un Annai Siliņai par jauko sadarbību!

Maija Andersone,

Staiceles vidusskolas direktora vietniece

Staicele LABDARIBAS PAS