Aloja

Vilzēnos pedagogi gūst idejas moderno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā

Nesen atjaunotajā Vilzēnu bērnudārzā notika pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pedagogu metodiskās nodarbības un pieredzes apmaiņas tikšanās par moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā ar 5 – 6 gadīgiem bērniem. Tajā piedalījās skolotājas no Ozolmuižas, Staiceles, Alojas un Vilzēnu PII “Auseklītis”.

 

Diena sākās ar Vilzēnu bērnudārza grupiņas “Kamenītes” (5 – 7 gadi) bērnu un skolotājas Madaras Golubovas vadītās nodarbības “Stāsts par labu sirsniņu” demonstrēšanu. Tās laikā bērni demonstrēja dažādas sociālās prasmes, zināšanas matemātikā un dabas zinībās, muzikalitāti un atjautību, praktiski darbojoties gan komandā, gan individuāli. Galvenais uzsvars bija likts uz veiksmīgu tehnoloģiju iesaisti, teju ikvienā nodarbības aktivitātē paralēli darbojoties ar interaktīvo tāfeli.

 

Pēc nodarbības pedagogi PII “Auseklītis” vadītājas Maijas Šembeles vadībā devās ekskursijā pa ēku, bet vēlāk tikšanās dalībniekus, bērnudārza kolektīvu un grupiņu audzēkņus apciemoja kādreizējais uzņēmējs Andrejs Hansons, kurš pastāstīja par savu un Bruno Šulca veidoto dabas īsfilmu “Klaidoņstāsts”. Filmu par Ungurpils ezeru un tā peldošajām salām visi kopīgi noskatījās, bet tās ierakstu zibatmiņas formātā A.Hansons dāvināja M.Šembelei, lai filmu būtu iespējams noskatīties vēl kādu reizi un parādīt arī bērnudārza ciemiņiem, kuru pēc ēkas atjaunošanas netrūkst.

 

Noslēgumā skolotājas pārrunāja tikšanās laikā gūtos iespaidus un ikdienas darba pieredzi, kā arī gūtās idejas turpmākajam darbam.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto