Aloja

Svētki māmiņām!

Piektdien, 6.maijā Alojas Ausekļa vidusskolā mīļi vārdi tika teikti

visām māmiņām un vecmāmiņām, tētiem un vectētiņiem, kā arī visiem

mūsu mīļajiem.

 

Skolēni bija sagatvojuši jauku un sirsnīgu koncertu, kurā varēja

dzirdēt 1. – 4.klašu kori un 5. – 6. klašu meiteņu ansambli (skolotāja

Daina Mūrniece), puišu ansambli (skolotāja Agra Jankovska).

 

Sākumskolas skolēni teātra izrādē pastāstīja kā veicās mazajai raganiņai

un, kopā ar 9.klases meitenēm, bija sagatavojuši dzejas montāžu veltītu

māmiņām (skolotāja Līga Gūtmane). Koncertu noslēdza sirsnīgas dzejas

rindas, muzikāli skaņdarbi un dziesmas vidusskolēnu izpildījumā

(skolotāja Guna Grigorjeva).

 

Sirsnīgas dziesmas, veltītas māmiņām, dzirdējām Baibas Diānas Romanovskas un Mārtiņa Elsiņa izpildījumā, kā arī burvīgus skaņdarbus izpildīja Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Violeta Aneta Birkava un Edvards Kaļva (skolotāji Jānis Ansons un Olga Ābele).

 

Jauku izstādi ar bērnu rokdarbiem un zīmējumiem bija

sagatavojušas skolotājas Vija Kārkliņa, Inatra Vaļicka un Inese Mētriņa.