Aloja

Pēdējais zvans Ozolmuižas pamatskolā

13.maijā izskanēja Pēdējais zvans 9.klasei. Pārējās klases devītajiem bija sagatavojušas interesantus apsveikumus, vēlējumus un pārbaudījumus pirms eksāmeniem. Bija jāieklausās, ko liks darīt mazā raganiņa – jāraksta savs vārds ar aizsietām acīm uz tāfeles. Vajadzēja arī lasīt burtu mežģus ar pilnu muti, jāizrēķina katram savs uzdevums, kur iznākums visiem bija cipars 9. Septītā klase pārbaudīja arī topošo absolventu mājturības prasmes, kad dažam bija nepieciešama audzinātājas palīdzība. 8.klase humoristiskā veidā atsauca atmiņā spilgtākās skolas dzīves epizodes. Izskanēja pateicība skolotājiem un skolas darbiniekiem. Tika nodots karogs nākošajiem devītajiem ar veiksmes vēlējumiem. Paldies skolotājām Sandrai Ingunai, Inesei, Lailai un Ludmilai un visiem skolēniem par sagādāto prieka mirkli! 

Veiksmi eksāmenos!

Ozolmuižas pamatskolas 9.klases audzinātāja Māra Meinarda