Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 26. maijā Ozolmuižā

alojaUzņēmēji,  laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 26. maijā plkst. 15:00, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads

 

 

Darba kārtība:

15:00 BSAC “Zīles” apskate – BSAC “Zīles” direktore Dace Lapšāne;

15:30 Ieskats 8. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu konkursā, kas notiek BSAC “Zīles” telpās;

16:00 Ozolmuižas pamatskolas apskate – Ozolmuižas pamatskolas direktore Juta Circene;

16:30 Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;

17:00 Informācija par “Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

17:05 Preču un pakalpojuma zīme Alojas novadā Labi darīts! – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

17:10 Jauniešu karjeras izvēle un amatu prasmju apguve – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

17:15 Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. un citas Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;

17:25 Citi jautājumi:

Nākamā sēdes laiks un vieta.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv