Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskolas olimpieši 2015./2016.mācību gadā

        Mācību gada noslēgumā 24. maijā Alojas Ausekļa vidusskolā tika godināti skolēni un skolotāji, kas mācību priekšmeta olimpiādēs 2015./2016.m.g. ieguva godalgotas vietas starpnovadu olimpiādēs. Šajā mācību gadā veiksmes mazliet (par 1.punktu) pietrūka angļu valodā Keitai Možvillo un Emīlam Grīnbergam vizuālā mākslā, tāpēc viņiem šoreiz 2.vietas (sk. Zinta Ādamsone, sk. Inatra Vaļicka). Ļoti priecīga par panākumiem bioloģijā un anatomijas konkursā ir skolotāja Guna Grigorjeva. Haralds Siktārs priecēja skolotāju ar 3.vietām, savukārt Laumai Auziņi 2.vieta, atzinība. Šis gads ir bijis bagāts ar atzinībām, kuras Alojas skolai sarūpēja angļu valodā Valts Kokins (sk.Zinta Ādamsone), Haralds Siktārs, Rūta Vildere matemātikā (sk.Aīda Balga). Vizuālās mākslas atzinība Laurai Andersonei (sk. Inese Mētriņa), tāpat par atzinībām ģeogrāfijā (Edgars Roļskijs, Ieva Ulme) priecājās skolotāja Alda Ķēniņa. Mājturībā savas prasmes un zināšanas apliecināja Ita Netlova (sk. Vija Kārkliņa). Sākumskolas skolotājai Līgai Kokinai prieks par Emīlu Grīnbergu (atzinība matemātikā) un Reini Kušķi (atzinība latviešu valodā). Šajā mācību gadā skolotājas Daces Vilnes mudināti  zēnu komanda Klāvs Elsiņs un Phuwich Buranatrakul (apmaiņas programmas skolēns no Taizemes) veiksmīgi parādīja sevi biznesa spēlē TITTAN, kur izcīnīja 3.vietu.

       Veiksmīgu startu atklājusi skolotāja Sarmīte Rozīte, kas savu skolnieci Katrīnu Mētriņu sekmīgi aizvadīja līdz Vidzemes reģiona Zinātniski Pētnieciskajiem lasījumiem, kur iegūta atzinība un lasītāju simpātija.

         Alojas skola šajā mācību gadā lepojas ne tikai ar olimpiāžu uzvarētājiem, bet gan arī ar skolēniem, kas Alojas Ausekļa vidusskolas vārdu ir nesuši un godam popularizējuši dažādos konkursos. Jaunrades konkursā Rainim 150 2.vieta Artai Bārdai, 3.vietas Edvardam Kaļvam un Mārtiņam Elsiņam (sk. Ilona Vītola), Saules kausā 2016, laivu modeļu sacensībās 3.vieta (Ingars Barans, Miķelis Siliņš, Mikus Ozols) skolotāja Sarmīte Mangulsone. Finanšu pratību konkursā “Mana vārdnīciņa” Rūdolfam Roļskijam atzinība (sk. Sarmīte Rozīte). Veiksmīgas starts, Trash Trek sazonas, sacensībās (lego robotu), un 2.vieta projektā “Atkritumu ceļš” komandai (Elīnai Krūmiņai, Ansim Siliņam, Emīlam Bartkevičam, Ievai Ulmei, Valtam Kokinam) sk. Sarmīte Mangulsone.

Šogad skatuves runas konkursā mūs priecēja Rūdis Bīviņš I pakāpe (sk. Ilona Vītola), Evelīna Vanaga II pakāpe (sk.Aija Kalnmača), Regnārs Kamalis II pakāpe(Maija Bašena, Līga Gūtmane).

         Paldies, jāsaka Alojas Ausekļa vidusskolas sportistiem, kas godam rādījuši savus sniegumus novada, starpnovadu un valsts līmenī, par ko liels paldies skolotājam Imantam Dalkam.

         Pasākumu kuplināja skolotāja Maruta Gaugere ar saviem jaukajiem dziedātājiem. Paldies, vārdus skolēniem un skolotājiem teica Alojas novada Izglītības speciāliste Ilze Kapmale, Alojas novada izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš un Alojas novada Izglītības komitejas vadītāja Inga Mauriņa Kaļva.

        Turpinot iesākto tradīciju, skolēni ar augstiem sasniegumiem olimpiādēs stādīja krūmiņus, kas augot priecēs visu draudzīgo skolas saimi!

Direktores vietniece mācību jomā Inatra Vaļicka

02.06.2016.