Aloja

Novada biznesa ideju konkursā atbalstu gūst trīs Alojas novada jaunie uzņēmēji

Alojas novada dome trešo reizi izsludināja „Biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai  Alojas novadā” ar mērķi veicināt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai. Konkursam pieteicās 5 pretendenti, bet šogad bija plānots atbalstīt 3 pretendentus, paredzot šim projektam 7500 eiro pašvaldības budžetā. Pagājušās nedēļas beigās, pēc projektu prezentācijām, konkursa vērtēšanas komisija (Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos Dace Vilne, „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum”” kredītprojektu vadītāja Linda Zaķe, SIA “Draugu dārzs” valdes loceklis Māris Siktārs un RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja Iveta Cīrule) nolēma atbalstīt Marinas Vītolas ieceri par adīšanas mašīnas iegādi un telpu labiekārtošanu adīšanas pakalpojumu sniegšanai, atbalstīta tika arī Mārtiņa Elsiņa ideja par aparatūras iegādi muzikālo pakalpojumu sniegšanai un Santa Lazdiņa ar ieceri izveidot skaistuma kabinetu, sniedzot dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus.

 

Marina ar adīšanu nodarbojas jau vairākus gadus. Pabeigusi mācības, viņai izdomājusi, ka varētu savu hobiju attīstīt daudz nopietnākā līmenī, jo pieprasījums bijis liels. Viņas adījumus dāvanā saņēmuši viņas radi un draugi. Tā kā Marina strādā algotu darbu citā uzņēmumā, viņai neatliek daudz laika, lai nodotos savam hobijam. Uzzinājusi par Alojas novada pašvaldības sniegto iespēju saņemt finansējumu, Marina izlēmusi, ka iesniegs savu pieteikumu, jo ir daudz ideju par to, kā varētu attīstīt savu hobiju.

 

Mārtiņš kopā ar draugiem un skolas biedriem grupā “Kokteilis” muzicē jau gandrīz 3 gadus. Uzrunājot Alojas Ausekļa vidusskolas audzēkņus, par konkursu interesējās vairāki, apmeklējot arī semināru “Uzņēmējdarbības uzsākšanai”, bet konkursa pieteikumu iesniedza tikai Mārtiņš. Parādot ļoti labas runas un prezentēšanas spējas, puisis ieguva atbalstu savai idejai par aparatūras iegādi muzikālo pakalpojumu sniegšanai. 

 

Santa ir jaunā māmiņa, kura vēlas darbu apvienot ar bērnu audzināšanu. Viņa ir beigusi vairākas apmācības, iegūstot nagu kopšanas un sejas kopšanas sertifikātus, bet domā vēl pilnveidot savas zināšanas un apmeklēt papildu kursus, lai varētu savu darbu veikt kvalitatīvāk un plašākā klāstā, piedāvājot Alojas novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem pilnu ķermeņa kopšanas pakalpojumu klāstu. 

 

Pašlaik jaunie uzņēmēji plāno savu laiku, lai dibinātu uzņēmumus, domājot par reklāmas akcijām un uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti, lai palielinātu pieprasījumu pēc viņu piedāvātajiem pakalpojumiem.

 

Zane Lapšāne-Celma

Alojas novada domes komercdarbības speciāliste